KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Helse  > NAV-stønader til Arbeidsliv og sykdom > DinRegion
Modulen viser omfanget av NAV-stønader i forbindelse med arbeidsliv og sykdom
Datagrunnlag: NAVs egen statistikk om ytelser  
Tabell 1 viser antall stønadsmottakere på årsbasis - og et gjennomsnitt på månedsbasis.
Antall stønadsmottakere er satt i forhold til antall innbyggere i alt - og i alderen 16-66 år.
Tabell 2 viser samlede utbetalinger fra NAV til arbeidsliv og sykdom - per mottaker og per innbygger 
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere kolonnene stigende og synkende. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Mottakere av NAV-stønad til arbeidsliv og sykdom. Antall og andel. 2016-2018
Region/Kommune 
År (Ascending)
Årlige mottakere 
Månedlige mottakere 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
0000 Landet20161 200 71923,034,6697 91613,420,1
0000 Landet20171 163 29622,133,3685 71813,019,6
0000 Landet20181 120 53821,131,9657 34612,418,7
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Mottakere av stønad fra NAV en eller annen gang i løpet av året.
**) Gjennomsnittlig per måned
   
     
     
Antall mottakere av NAV-utbetalinger til arbeidsliv og sykdom. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  Samlede NAV-utbetalinger til arbeidsliv og sykdom. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
   
     
     
Tabell 2. Utbetalinger av NAV-stønader til arbeidsliv og sykdom. Utbetalinger i alt og gjennomsnitt per innbygger og per mottaker. 2016-2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Utbetaling fra NAV til arbeidsliv og sykdom 
Utbetalinger ialt. (Mill.kr) 
Per innbygger (Kr) 
Per innbygger 16-66 år (Kr) 
Per mottaker (Kr) 
0000 Landet2016170 35332 62849 078141 876
0000 Landet2017172 35632 74749 353148 162
0000 Landet2018172 35232 51549 118153 812
  Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
   
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss