KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Inntekt og Formue  > Om Statistikken

 Generelt
Statistikken under inntekt og formue er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Inntekts- og formuesstatistikk - for personer
 Eiendomsskatt
 Inntekts- og formuesstatistikk - for husholdninger

Inntekt, formue, gjeld og skatt - for personer 
SSBs Skattestatistikk for personer  er grunnlaget for modulene om inntekt og formue mv for personer. Statistikken bygger på data fra selvangivelsen gjennom Skatteetaten. Skattestatistikken gir kronebeløp per person - målt som aritmetrisk gjennomsnitt og som median. Statistikken omfatter personer på 17 år og over. 

Inntekt og formuesskatt for husholdninger
SSBs Inntekts- og formuesstatistikk - for husholdninger  er grunnlaget for modulene om husholdningenes inntekt og formue. Statistikken viser i hovedsak hvordan hushodldningene fordeler seg i ulike inntektskategorier mv - målt i prosent. Det gis ikke gjennomsnittlig inntekt mv. per husholdning.

Eiendomsskatt
SSBs statistikk om Eiendomsskatt  er hentet fra KOSTRA-systemet. Den viser samlet tliknet eiendomsskatt - og eiendomsskatt per innbygger. Vær oppmerksom på at mange kommuner ikke har eiendomsskatt. Derfor er mange kommuner uten tall i tabellene.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss