KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
 
Om KommuneProfilen  > Regionale nivåer og inndelinger

Innholdet i KommuneProfilen er lagt til rette på flere regionale nivåer.

Kommuner: Først og fremst finnes moduler for alle landets kommuner. Kommunene er basert på kommuneinndelingen fra 2020 - med aggregerte omregninger for sammenslåtte kommuner for årene før 2020. 

Økonomiske regioner: Kommunene er aggregert til 85 økonomiske regioner
- basert på SSBs standard for økonomiske regioner 2020  .

Fylker: Statistikk er også gitt etter fylkesinndeling 2020 - med tilbakegående tall basert på omregninger fra tidligere fylkesinndeling.

Kommunereformen 2020:  
I Kommunereformen i 2020 ble antall kommuner redusert fra 421 til 356 - ved at flere kommuner ble slått sammen. For sammenslåtte kommuner har vi omregnet statistikken også for årene t.o.m 2019. Dermed viser Kommuneprofilen sammenliknbare tall bakover i tid - også for de nye sammenslåtte kommunene som ble etablert i 2020. 
 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss