KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
> KommuneFakta for din kommune  
Her finner du oversiktsmoduler for din kommune - for et utvalg temaområder.
Velg temaområde fra menyen nedenfor.
Moduler som beskriver utvikling i en valgt kommune - ligger på hovedlenken i venstre spalte.
Moduler som sammenlikner og rangerer kommuner - ligger i høyre spalte.
Flere og mer omfattende moduler finnes på www.kommuneprofilen.no    
Befolkning   Sammenlikne      
Befolkningens alder - struktur og utvikling   Sammenlikne          
InnvandrerBefolkningen   Sammenlikne      
Befolkningsframskrivninger   Sammenlikne          
Husholdninger   Sammenlikne          
Husholdningenes inntekt Sammenlikne
Bosetting og areal   Sammenlikne          
Inntekt og formue - personer   Sammenlikne          
Arbeidsmarked   Sammenlikne          
Sysselsettingsandel og arbeidsledighet   Sammenlikne          
Næringsstruktur og næringsutvikling   Sammenlikne          
           
Bedrifter og foretak   Sammenlikne          
Foretak - nyetableringer, overlevelse og nedleggelser   Sammenlikne          
Kommunal Økonomi   Sammenlikne          
Utdanning   Sammenlikne          
Helse   Sammenlikne          
Boliger, boligbygging og boligpriser   Sammenlikne          
Samferdsel   Sammenlikne          
Politikk   Sammenlikne          
               
Kvartalsbarometer              
               
 
Testsider:  3401    3452    34009     

Testsider:       


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss