KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
> KommuneFakta for din kommune  
Her finner du oversiktsmoduler for din kommune - for et utvalg temaområder.
Velg temaområde fra menyen nedenfor.     
Flere og mer omfattende moduler finnes på www.kommuneprofilen.no    
Befolkning        
Befolkningens alder - struktur og utvikling            
InnvandrerBefolkningen        
Befolkningsframskrivninger            
Husholdninger            
Husholdningenes inntekt
Bosetting og areal            
Inntekt og formue - personer            
Arbeidsmarked            
Sysselsettingsandel og arbeidsledighet            
Næringsstruktur og næringsutvikling            
           
Bedrifter og foretak            
Foretak - nyetableringer, overlevelse og nedleggelser            
Kommunal Økonomi            
Utdanning            
Helse            
Boliger, boligbygging og boligpriser            
Samferdsel            
Politikk            
               
             
               
 
Testsider:  3401    3452    34009     

Testsider:       


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss