KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bedrifter og foretak
Bedrifter og foretak > Oppsummerende KommuneFakta
Nyetableringer og nedleggelser > Oppsummerende KommuneFakta
Kvartalsbarometer > Bedrifter og foretak

Bestand av bedrifter og foretak
Bedrifter i alt - og bedriftstetthet. 2003-2019
Foretak i alt - og foretakstetthet - etter type foretak. 2003-2017

Bedriftsstruktur - bedrifter fordelt på næringsområde
Bedrifter etter hovednæringer. Antall og andel. 2010-2019
Bedrifter etter detaljerte næringer. Antall og andel. 2010-2019
Bedrifter. Velg næringsgruppe. 2009-2019

Bedrifter etter størrelse
Bedrifter etter antall sysselsatte. 2003-2019

Nyetablerte foretak
Nyetablerte foretak etter type foretak. Kvartalsvis. 2015-2019
Nyetablerte foretak - og etableringshyppighet - etter type foretak. 2002-2019
Nyetablerte foretak etter næringsområde. 2010-2019
Nyetablerte foretak - overlevelse i første fem år.
Nyetablerte foretaks betydning for sysselsetting og foretaksbestand. Foretak etablert siste 3 år og siste 5 år
Nyetablerte foretaks betydning for sysselsetting 1-5 år etter etablering

Konkurser og nedleggelser
Konkurser - og konkurshyppighet - etter type foretak. 2002-2019
Nedlagte foretak - og nedleggelseshyppighet - etter type foretak. 2008-2017

Business Churn - Summen av Nyetablerte og nedlagte foretak
Business churn. Nyetablerte og nedlagte foretak - ialt og etter type foretak. 2008-2017

Styre og ledelse
Styre og ledelse i aksjeselskap. Kvinner og menn. 2009-2017
 
 

Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Bedrifter og foretak > Om innholdet
Modulene under Bedrifter og foretak viser struktur og utvikling i bestanden av bedrifter og foretak. ....
Her finnes moduler som viser utviklingen i antall bedrifter og bedriftstettheten i forhold til innbyggertallet i regionene.
Det er moduler som viser tilgang av bedrifter gjennom nyetableringer og avgangen av bedrifter gjennom konkurser og nedleggelser. Nøkkeltall viser hyppigheten av nyetableringer og avgang av bedrifter i forhold til antall innbyggere og bedriftsbestand - blant annet gjennom Business Churn.
Overlevelsesevnen til nye bedrifter er også belyst i egne moduler.
Bedriftsbestanden er fordelt etter næring og gir et bilde av næringsstrukturen i regionene.
Moduler som belyser bedriftene etter størrelse viser at de fleste bedriftene er små - og hvor de større bedriftene finnes.
Det er moduler som belyser deltakelsen fra kvinner og menn i aksjeselskapenes styre og ledelse. Det er også moduler som viser eierskapet i enkeltpersonforetak - fordelt på eiernes kjønn og landbakgrunn.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her .
     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss