KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Bygg og bolig
Bygg og bolig > Oppsummerende KommuneFakta for din kommune
Kvartalsbarometer > Bygg og bolig

Solgte boligeiendommer og boligpriser
Boligpriser - nivå og utvikling for selveierboliger. Pris per kvadratmeter. 2005-2022
Eiendomsomsetning - Kvartalsstatistikk. Priser, antall og samlet verdi av solgte boligeiendommer. Kvartaler 2015-2023
Eiendomsomsetning. Priser, antall og samlet verdi av solgte boligeiendommer. 2000-2022  

Boligbygging - antall og bruksareal
Boligbygging. Kvartalstall. Antall boliger og samlet bruksareal. 2014-2023
Boligbygging. Antall boliger og samlet bruksareal. 2000-2022   
Boligbygging og befolkningsvekst. Nye innbyggere per ny bolig. 2000-2022

Samlet byggevirksomhet - boliger og andre bygg
Samlet byggevirksomhet. Boliger og andre bygg. Bruksareal. 2000-2022

Boligbestand - Boliger - utvikling i samlet antall boliger
Boliger i alt - og årlige endring. Antall og prosent. 2006-2023

Boligbestand - Boliger etter type og størrelse mv
Boliger etter type. Antall og andel. 2006-2023
Boliger etter byggeår. Antall og andel. 2023
Boliger etter størrelse (kvadratmeter). Antall og andel. 2007-2023
Boliger etter antall rom. Antall og andel. 2007-2023
Boliger etter eieform. Antall og andel. 2012-2023

Boforhold - for personer og husholdninger
Boforhold. Eierstatus, boligtype og trangboddhet. Antall og andel 2021
Boforhold for innvandrere. Eierstatus, boligtype og trangboddhet. Antall og andel 2021
Boforhold etter inntektsgruppe. Eierstatus, boligtype og trangboddhet. Antall og andel 2018

Kommunale boliger - Antall og betydning
Kommunale boliger. Antall og andel av samlet boligmasse. 2008-2022

Landbrukseiendommer
Landbrukseiendommer og bosetting på landbrukseiendommer. 2006-2021     


Hytter og fritidsboliger OBS: Lenkene peker foreløpig til Statistikknett.no - vårt nettsted for reiseliv
Temaside > Hytter og hytteturisme

Hyttebestand
Private hytter. Antall og endring. 2000-2021
Private hytter etter byggeår. 2021

Hyttetetthet og hyttenes betydning
Hyttetetthet og private hytters betydning. 2000-2021

Hyttebygging
Hyttebygging. Antall hytter og bruksareal. 2000-2020

Solgte hytter og hyttepriser
Solgte hytter. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig pris per hytte. 2000-2020
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss