KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Bygg og bolig
Bygg og bolig > Oppsummerende KommuneFakta for din kommune
Kvartalsbarometer > Bygg og bolig

Solgte boligeiendommer og boligpriser
Boligpriser - nivå og utvikling for selveierboliger. Pris per kvadratmeter. 2005-2022
Eiendomsomsetning - Kvartalsstatistikk. Priser, antall og samlet verdi av solgte boligeiendommer. Kvartaler 2015-2024
Eiendomsomsetning. Priser, antall og samlet verdi av solgte boligeiendommer. 2000-2023  

Boligbygging - antall og bruksareal
Boligbygging. Kvartalstall. Antall boliger og samlet bruksareal. 2014-2024
Boligbygging. Antall boliger og samlet bruksareal. 2000-2023   
Boligbygging og befolkningsvekst. Nye innbyggere per ny bolig. 2000-2022

Samlet byggevirksomhet - boliger og andre bygg
Samlet byggevirksomhet. Boliger og andre bygg. Bruksareal. 2000-2023

Boligbestand - Boliger - utvikling i samlet antall boliger
Boliger i alt - og årlige endring. Antall og prosent. 2006-2024

Boligbestand - Boliger etter type og størrelse mv
Boliger etter type. Antall og andel. 2006-2024
Boliger etter byggeår. Antall og andel. 2024
Boliger etter størrelse (kvadratmeter). Antall og andel. 2007-2024
Boliger etter antall rom. Antall og andel. 2007-2024
Boliger etter eieform. Antall og andel. 2012-2024

Boforhold
Boforhold. Personer etter eierstatus, boligtype og trangboddhet. Antall og andel. 2021-2023
  
Kommunale boliger - Antall og betydning
Kommunale boliger. Antall og andel av samlet boligmasse. 2008-2022

Landbrukseiendommer
Landbrukseiendommer og bosetting på landbrukseiendommer. 2006-2021     


Hytter og fritidsboliger OBS: Lenkene peker foreløpig til Statistikknett.no - vårt nettsted for reiseliv
Temaside > Hytter og hytteturisme

Hyttebestand
Private hytter. Antall og endring. 2000-2021
Private hytter etter byggeår. 2021

Hyttetetthet og hyttenes betydning
Hyttetetthet og private hytters betydning. 2000-2021

Hyttebygging
Hyttebygging. Antall hytter og bruksareal. 2000-2020

Solgte hytter og hyttepriser
Solgte hytter. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig pris per hytte. 2000-2020
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss