KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bygg og bolig
Bygg og bolig > Oppsummerende KommuneFakta for din kommune
Kvartalsbarometer > Bygg og bolig

Solgte boligeiendommer og boligpriser
Boligpriser - nivå og utvikling for selveierboliger. Pris per kvadratmeter. 2005-2018
Eiendomsomsetning - Kvartalsstatistikk. Priser, antall og samlet verdi av solgte boligeiendommer. Kvartaler 2014-2019
Eiendomsomsetning. Priser, antall og samlet verdi av solgte boligeiendommer. 2000-2019
Eneboligpriser. Pris for nye og brukte enboliger - nivå og utvikling. 2002-2018

Boligbygging - antall og bruksareal
Boligbygging. Kvartalstall. Antall boliger og samlet bruksareal. 2014-2019
Boligbygging. Antall boliger og samlet bruksareal. 2000-2019
Boligbygging og befolkningsvekst. Nye innbyggere per ny bolig. 2000-2017

Samlet byggevirksomhet - boliger og andre bygg
Samlet byggevirksomhet. Boliger og andre bygg. Bruksareal. 2000-2019

Boligbestand - Boliger - utvikling i samlet antall boliger
Boliger i alt - og årlige endring. Antall og prosent. 2006-2019

Boligbestand - Boliger etter type og størrelse mv
Boliger etter type. Antall og andel. 2006-2019
Boliger etter byggeår. Antall og andel. 2019
Boliger etter størrelse (kvadratmeter). Antall og andel. 2007-2019
Boliger etter antall rom. Antall og andel. 2007-2019
Boliger etter eieform. Antall og andel. 2012-2019

Boforhold - for personer og husholdninger
Boforhold. Eierstatus, boligtype og trangboddhet. Antall og andel 2018
Boforhold for innvandrere. Eierstatus, boligtype og trangboddhet. Antall og andel 2018
Boforhold etter inntektsgruppe. Eierstatus, boligtype og trangboddhet. Antall og andel 2018

Landbrukseiendommer - Antall og omsetning
Landbrukseiendommer og bosetting på landbrukseiendommer. 2006-2018
Omsetning av landbrukseiendommer. Antall etter type og bruksformål. 2006-2018
Omsetning av landbrukseiendommer. Priser og samlet verdi. 2006-2018

Kommunale boliger - Antall og betydning
Kommunale boliger. Antall og andel av samlet boligmasse. 2008-2018


Hytter og fritidsboliger OBS: Lenkene peker foreløpig til Statistikknett.no - vårt nettsted for reiseliv
Temaside > Hytter og hytteturisme

Hyttebestand
Private hytter. Antall og endring. 2000-2019
Private hytter etter byggeår. 2018

Hyttetetthet og hyttenes betydning
Hyttetetthet og private hytters betydning. 2000-2019

Hyttebygging
Hyttebygging. Antall hytter og bruksareal. 2000-2018

Solgte hytter og hyttepriser
Solgte hytter. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig pris per hytte. 2000-2018
Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Bygg og Bolig > Om innholdet
Modulene under Bygg og bolig belyser boligbygging og annen byggevirksomhet, bestand av boliger og friidseiendommer og omseting og priser av boliger og fritidseiendommer.
Modulene under byggevirksomhet viser omfanget av bygging av boliger og næringsbygg. Modulene viser både antall og areal igangsatt og fullført.
Egne moduler belyser også boligbyggingen i sammenheng med befolkningsutvikling og husholdningsstørrelse.
Det finnes moduler som viser omsetning av boligeiendommer og fritidsboliger - målt i antall omsetninger, samlet verdi og gjennomsnittlig pris. Vær oppmerksom på at utviklingen i gjennomsnittspriser ikke skal betraktes som en prisindeks. (se mer på modulen).
Modulene om boligbestanden viser utviklingen i antall eksisterende boliger - etter kjennemerker som type og størrelse mv.
Hyttebestand og hyttetetthet er viktige indikatorer for betydningen av hytteturismen i regionene. Hyttetettheten måles både i forhold til den fastboende befolkningen, regionenes areal og bestanden av boligeiendommer. 

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her .
     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss