KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Helse, trygd og sykefravær mv
Helse > Oppsummerende KommuneFakta for din kommune

Uføretrygd - arbeidsavklaring og alderspensjon
Uføretrygd. Antall og andel innbyggere med uføretrygd. 2018-2022
Arbeidsavklaringspenger. Antall og andel innbyggere med arbeidsavklaringspenger. 2018-2022
Alderspensjon. Antall og andel innbyggere med alderspensjon. 2018-2022

Samlede trygdeytelser
Alderstrygd, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Antall og andel innbyggere. 2018-2022
  
Sykefravær
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykedager. Kvinner og menn. 2015-2023 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss