KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Økonomi
Kommunal Økonomi > Samlet oversikt for din kommune      

Skatteinngang
Skatteinngang etter type skatt. 2008-2022

Varehandel - samlet og per innbygger
Varehandel. Samlet omsetning. 2008-2021
Varehandel. Omsetning per innbygger. 2008-2021

Kommunal økonomi
Kommuneregnskap. Oversikt Resultatregnskap og balanse. 2006-2018
Kommuneregnskap. Analytiske nøkkeltall. 2006-2018
Kommunale inntekter etter type inntekt. 2006-2018
Kommunale driftsutgifter etter tjenesteområde. 2006-2018
Kommunenes kjøp av private tjenester - etter tjenesteområde. 2017

Verdiskapning og produksjon - regionalt nasjonalregnskap
Verdiskapning og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet. Ialt, per innbygger og per sysselsatt. 2008-2018
Verdiskapning etter næring. Velg næring. Totaltall og andeler. 2008-2018
Verdiskapning etter næring. Oversikt. Totaltall og andeler. 2010-2018 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss