KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
 
Om KommuneProfilen  > Kontaktinformasjon

Du når du oss på følgende måter:

Epost: postmaster@kommuneprofilen.no 
Facebook: www.facebook.com/kommuneprofilen  
Twitter: www.twitter.com/kommuneprofilen 
Nettsted: www.kommuneprofilen.no  
Telefon: 94 89 94 69 

Kapasiteten på telefon er begrenset.
Bruk helst epost - Facebook - eller Twitter.
 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss