KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Samferdsel
Samferdsel > Samlet oversikt for din kommune

Personbiler - etter type drivstoff
Personbiler etter type drivstoff. 2000-2023
Nyregistrerte personbiler etter type drivstoff. 2019-2023

Personbiler etter bilmerke
Personbiler etter bilmerke. 2013-2023

Nyregistrerte personbiler
Nyregistrerte personbiler ialt - og per innbygger og per bilbestand. 2019-2023
Nyregistrerte personbiler etter type drivstoff. 2019-2023
Nyregistrerte personbiler - etter nysalg og bruktimport. 2019-2023

Kjøretøyer etter type - og biltetthet
Antall biler og biltetthet. Personbiler og andre kjøretøyer. 2000-2023
Motorsykler og mopeder etter type. 2000-2023

Bilenes kjørelengder
Kjørelengder per bil og per innbygger. Personbiler. 2010-2023

Biler vraket mot pant
Biler vraket mot pant. Personbiler og varebiler. Antall og andel. 2000-2023

Vegnett
Veglengder etter type veg - og veglengder per bil og per innbygger. 2010-2022
Sykkelveger. Lengde og betydning. 2010-2022

Pendling og arbeidsreiser
Innpendling, utpendling og pendlingsbalanse. 2000-2023  

Vegtrafikkulykker og ulykkesrisiko
Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko. Drepte og skadde i alt og i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde. 2000-2023
Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko. Gjennomsnitt for 5-årsperioder. 2000-2023
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss