KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
> Kommunal Økonomi  
Modulen viser statistikk og nøkkeltall om Kommunenes Økonomi. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå. - og bygger på konsernregnskapet.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Kommunal Økonomi på www.kommuneprofilen.no  
Skip Navigation Links
DinKommune
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   

 
Velg region/kommune  >>>


 

  Kommunal Økonomi > Oversyn

 
Kommuneregnskap.*) Resultatposter. 2020-2022. Valgt region. 1000 kr
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter brutto. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntekter brutto. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Driftsresultat Brutto i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat Netto i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Kommuneregnskap. Balanseposter. 2020-2022. Valgt egion. 1000 kr
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Netto lånegjeld i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Nøkkeltall

 
Kommuneregnskap. Nøkkeltall per innbygger. *) 2020-2022. Valgt region. Kroner
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Driftsutgifter per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat netto per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Kommuneregnskap. Regnskapmessige nøkkeltall. *) 2020-2022. Valgt region. Prosent
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Inntekter etter type

 
Tabell 1. Driftsinntekter etter type inntekt. Hovedoversikt. Valgt region. 2020-2022. 1000 kroner og andel i prosent  
Region/Kommune 
År (Ascending)
Inntekter i alt 
Inntekt etter hovedtype (1000 kroner): 
Andel inntekt etter hovedtype (Prosent) 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
3101 Halden20202 669 1071 440 132839 811389 16454,031,514,6
3101 Halden20213 049 8621 690 155969 400390 30755,431,812,8
3101 Halden20223 100 6971 601 4411 050 183449 07351,633,914,5
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. 2020-2022. Mill.kr
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling series.
  Andel driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. 2020-2022. Prosent
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling series.
 
 
Tabell 2. Drifsinntekter etter type. Detaljert oversikt.  2020-2022. Valgt egion. 1000 kroner og andel i prosent.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Utgifter etter type

 
Tabell 1. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter etter tjenesteområde. *) 2020-2022. Valgt region. 1000 kroner
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter brutto etter type i valgt region. 2020-2022. Mill. kr.
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
  Driftsutgifter prosentvis fordelt på type i valgt region. 2020-2022. Prosent
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
 
 
Tabell 2. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter prosentvis fordelt etter tjenesteområde. *) 2020-2022. Valgt region. Prosent
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter per innbygger etter tjenesteområde. *) 2020-2022. Valgt region. Kroner
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss