KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
 
Om KommuneProfilen  > Kopiering og gjenbruk av tabeller og figurer

Figurer:
Høyreklikk figuren og velg kopiere. Lim deretter inn i Word, Powerpoint, Excel eller annet.
Når du limer inn velger du “Bitmap-format” under Paste Special. (Enhetsuavhengig / device independent format)
Da får du figurer som kan brukes direkte overalt – og justeres i størrelse mv.
Tabeller:
Marker alt innholdet i tabellen med musepeker > velg kopier > og lim så inn dit du vil ha tabellen (f.eks. Excel).
Da får du ordinær tabell i Excel – eller også en tabell direkte i f.eks. Word hvis du vil.
I en del tabeller er det scroll i høyre marg. Da er det smarteste å markere nedenfra - fra og med kildehenvisningen under tabellen og opp til og med overskriften på tabellen. Da får du med alt innholdet i tabellen. Eventuelt kan du også dra helt ned i tabellen – og markere fra nederste høyre hjørne og oppover. Hvis du bare vi ha med f.eks. de største markedene fra tabellen – markerer du bare nedenfra fra den linjen du vil ha med.Tallformat
Hvis du limer tabellen inn i regneark for videre bearbeiding er det viktig at Excel oppfatter tallene - som tall. Store tall med tusenskiller tolker Excel som regel ikke som tall. Da må du fjerne tusenskillene. Det gjør du slik:
Velg et av tallene med tusenskille i tabellen. Gå opp til formellinjen (her med rød ring) og marker et av tusenskillene og kopier dette.
Så må du gå inn på Søk/Erstatt for å fjerne tusenskillene. I feltet "Søk etter" limer du inn det kopierte tusenskillet.
I "Erstatt med" skriver du ingenting (altså la det stå tomt).
Marker så tallene i tabellen og kjør søk/erstatt.
Da fjernes tusenskillene - og Excel oppfatter igjen tallene - som nettopp tall.
Da kan de bearbeides som vanlig i regnearket.
Litt tungvindt - men det fungerer greit når du først har gjort det noen ganger.

 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss