KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Befolkning  > Befolkningsendringer Hittil i år > Byer
Modulen rangerer byer etter befolkningsendringer hittil i år.
Datagrunnlag: SSBs statistikk om kvartalsvise befolkningsendringer.
Tabellene viser folketallet ved inngangen og utgangen av året og endringene gjennom året.
For siste år vises utviklingen "hittil i år". 2023_3 betyr til utgang av 3. kvartal 2023 osv. 
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  
  Velg Landsdel >>>  
 
<<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se  byer bare innen valgt landsdel.

     
Antall innbyggere utgang 3. kvartal. 2023  
The chart showing Igangsatt series.
  Folketilvekst hittil i 2023. Antall innbyggere
The chart showing Igangsatt series.
   
     
     
Tabell 1. Befolkningendringer. Hittil i 2023*).
Kommune/Region 
Innbyggere ved årets inngang 
Endringer gjennom året 
Samlet tilvekst gjennom året 
Innbyggere ved årets utgang*) 
Fødsels-overskudd 
Innflytt-overskudd 
Innvandr. over-skudd 
Antall (Descending)
Prosent 
0301 Oslo709 0373 640-883 6837 2351,02716 272
1103 Stavanger146 0114141 1561 1012 6711,83148 682
3030 Lillestrøm91 5152551 5784122 2452,4593 760
4601 Bergen289 330570-3611 6501 8590,64291 189
5001 Trondheim212 660703-367661 4330,67214 093
4204 Kristiansand115 5693312296061 1661,01116 735
3024 Bærum129 8742672953368980,69130 772
1102 Sandnes82 5483372082898341,0183 382
3005 Drammen103 2911521894778180,79104 109
3807 Skien55 924-423023446041,0856 528
3004 Fredrikstad84 444-383083306000,7185 044
3002 Moss51 240-503622675791,1351 819
3003 Sarpsborg59 038273851555670,9659 605
3804 Sandefjord65 574-554331535310,8166 105
3802 Holmestrand26 206203201865262,0126 732
3803 Tønsberg58 561272361904530,7759 014
1106 Haugesund37 855581222474271,1338 282
5401 Tromsø77 992294-2693553800,4978 372
1804 Bodø53 259160-9221 1263640,6853 623
3805 Larvik48 246-44873113540,7348 600
3403 Hamar32 382-481971963451,0732 727
4203 Arendal45 891-371542053220,7046 213
5403 Alta21 317100-812923111,4621 628
4202 Grimstad24 58763143832891,1824 876
1506 Molde32 44614851502490,7732 695
3407 Gjøvik30 563-411691082360,7730 799
3001 Halden31 730-4162692270,7231 957
3420 Elverum21 568-91101042050,9521 773
3808 Notodden13 025-13181781831,4013 208
1505 Kristiansund24 159-27125751730,7224 332
1101 Eigersund15 01113111391631,0915 174
3801 Horten27 682-25541201490,5427 831
5007 Namsos14 92331-1042201470,9915 070
4205 Lindesnes23 479758721370,5823 616
3806 Porsgrunn37 056-42-5887651350,3637 191
1507 Ålesund67 52082-831341330,2067 653
5035 Stjørdal24 541238861260,5124 667
3401 Kongsvinger17 966-71-1123011180,6618 084
3006 Kongsberg28 79333-1 0011 0801120,3928 905
3405 Lillehammer28 560251041110,3928 671
3007 Ringerike31 444-24-5122930,3031 537
5405 Vadsø5 59363844881,575 681
5402 Harstad24 90324-1173860,3524 989
4602 Kinn17 17922-159218810,4717 260
4201 Risør6 806-153915390,576 845
4207 Flekkefjord9 216-31422330,369 249
5404 Vardø1 933-18397281,451 961
1805 Narvik21 515-28-959220,1021 537
3814 Kragerø10 413-57865160,1510 429
4206 Farsund9 860-8-687689-6-0,069 854
5406 Hammerfest11 3108-249230-11-0,1011 299
5006 Steinkjer23 955-52-162169-45-0,1923 910
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Per utgang 3. kvartal 2023
 
     
     
Tabell 2. Fødte og døde. 2023*).
Region Navn 
Fødsel og død 
Fødte 
Døde 
Fødsels overs kudd (Descending)
0301 Oslo6 5752 9353 640
5001 Trondheim1 672969703
4601 Bergen2 1841 614570
1103 Stavanger1 131717414
1102 Sandnes686349337
4204 Kristiansand925594331
5401 Tromsø628334294
3024 Bærum907640267
3030 Lillestrøm692437255
1804 Bodø441281160
3005 Drammen737585152
5403 Alta18787100
1507 Ålesund48139982
4202 Grimstad18412163
1106 Haugesund28222458
3006 Kongsberg19416133
5007 Namsos1259431
3803 Tønsberg38736027
3003 Sarpsborg41839127
5402 Harstad17915524
4602 Kinn12610422
3802 Holmestrand20518520
1506 Molde22320914
1101 Eigersund1099613
5406 Hammerfest69618
4205 Lindesnes1421357
5405 Vadsø42366
5035 Stjørdal1601582
3405 Lillehammer1711692
4207 Flekkefjord6568-3
3001 Halden221225-4
4206 Farsund5866-8
3420 Elverum137146-9
3808 Notodden97110-13
4201 Risør3550-15
5404 Vardø1230-18
3007 Ringerike192216-24
3801 Horten161186-25
1505 Kristiansund139166-27
1806 Narvik142170-28
4203 Arendal257294-37
3004 Fredrikstad542580-38
3407 Gjøvik180221-41
3807 Skien362404-42
3806 Porsgrunn229271-42
3805 Larvik283327-44
3403 Hamar210258-48
3002 Moss300350-50
5006 Steinkjer149201-52
3804 Sandefjord400455-55
3814 Kragerø45102-57
3401 Kongsvinger92163-71
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Ved utgangen av 3. kvartal 2023
  Fødselsoverskudd hittil i 2023
The chart showing Igangsatt series.
*) Ved utgangen av 3. kvartal 2023
   
     
     
Tabell 3. Innflytting og utflytting. 2023*).
Region Navn 
Innenlands flytting 
Inn-flytting 
Ut-flytting 
Inn flytt over skudd (Descending)
3030 Lillestrøm5 6004 0221 578
1103 Stavanger6 3335 1771 156
3804 Sandefjord2 2831 850433
3003 Sarpsborg2 2221 837385
3002 Moss2 0191 657362
3802 Holmestrand1 247927320
3004 Fredrikstad3 0112 703308
3807 Skien1 9531 651302
3024 Bærum5 4545 159295
3803 Tønsberg2 6912 455236
4204 Kristiansand4 2994 070229
1102 Sandnes3 0532 845208
3403 Hamar1 5801 383197
3005 Drammen3 8873 698189
3407 Gjøvik1 3941 225169
3001 Halden1 017855162
4203 Arendal1 3981 244154
4202 Grimstad1 1651 022143
1505 Kristiansund812687125
1106 Haugesund1 5211 399122
1101 Eigersund431320111
3420 Elverum891781110
3805 Larvik1 5611 47487
1506 Molde1 1351 05085
4205 Lindesnes61856058
3801 Horten1 1071 05354
5404 Vardø1026339
4201 Risør22818939
5405 Vadsø25822038
5035 Stjørdal85781938
3808 Notodden45743918
4207 Flekkefjord26525114
3814 Kragerø2722648
3405 Lillehammer1 3251 3205
3007 Ringerike1 0811 086-5
1806 Narvik631640-9
5402 Harstad827838-11
5001 Trondheim7 9998 035-36
5403 Alta727808-81
1507 Ålesund1 8961 979-83
0301 Oslo26 91827 006-88
5007 Namsos484588-104
3401 Kongsvinger690802-112
4602 Kinn390549-159
5006 Steinkjer634796-162
5406 Hammerfest442691-249
5401 Tromsø2 6972 966-269
4601 Bergen9 3189 679-361
3806 Porsgrunn1 4542 042-588
4206 Farsund199886-687
1804 Bodø1 6172 539-922
3006 Kongsberg1 0742 075-1 001
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Ved utgangen av 3. kvartal 2023
  Innflyttingsoverskudd hittil i 2023
The chart showing Igangsatt series.
 *) Ved utgangen av 3. kvartal 2023
 
     
     
Tabell 4. Innvandring og utvandring. 2023*)
Region Navn 
Inn- og Utvandring 
Inn vand ring 
Ut vand ring 
Inn vand ring over skudd (Descending)
0301 Oslo9 8576 1743 683
4601 Bergen3 3331 6831 650
1804 Bodø1 3191931 126
1103 Stavanger2 2751 1741 101
3006 Kongsberg1 2481681 080
5001 Trondheim2 2231 457766
3806 Porsgrunn887122765
4206 Farsund70415689
4204 Kristiansand998392606
3005 Drammen925448477
3030 Lillestrøm921509412
5401 Tromsø864509355
3807 Skien525181344
3024 Bærum1 200864336
3004 Fredrikstad606276330
3805 Larvik426115311
3401 Kongsvinger37978301
5403 Alta36977292
1102 Sandnes717428289
3002 Moss487220267
1106 Haugesund420173247
5406 Hammerfest27646230
5007 Namsos25939220
4602 Kinn26951218
4203 Arendal329124205
3403 Hamar29498196
3803 Tønsberg430240190
3802 Holmestrand25973186
3808 Notodden22042178
5006 Steinkjer22152169
3003 Sarpsborg347192155
3804 Sandefjord464311153
1506 Molde271121150
1507 Ålesund423289134
3007 Ringerike225103122
3801 Horten224104120
3407 Gjøvik19890108
3420 Elverum14440104
3405 Lillehammer234130104
5035 Stjørdal1405486
4202 Grimstad18910683
1505 Kristiansund1406575
5402 Harstad1406773
4205 Lindesnes1517972
3001 Halden1629369
3814 Kragerø862165
1806 Narvik1509159
5405 Vadsø53944
1101 Eigersund915239
4207 Flekkefjord432122
4201 Risør291415
5404 Vardø30237
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Ved utgangen av 3. kvartal 2023
  Innvandringsoverskudd hittil i 2023
The chart showing Igangsatt series.
 *) Ved utgangen av 3. kvartal 2023
   
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss