KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Befolkning  > Samlede Befolkningsendring 2000-2022> Din Region
Modulen oppsummerer de samlede befolkningsendringene fra år 2000 til 2022. 
Tabell 1 viser hvorden fødsel og død, inn-/utflytting og inn-/utvandring har bidratt til utviklingen i innbyggertallet.
Tabell 2 viser hvordan ulike innvandrergrupper og etnisk norske har bidratt til utviklingen (SSB's definisjoner)
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Befolkningsendring fra 2000 til 2022. Valgt region
Landet
Antall innbyggere 1. jan 20004 478 497
Fødte 2000-20211 273 090
Døde 2000-2021915 827
Fødselsoverskudd 2000-2021357 263
Innflytting 2000-20214 858 211
Utflytting 2000-20214 858 211
Innflyttingsoverskudd 2000-20210
Innvandring 2000-20211 229 559
Utvandring 2000-2021639 959
Netto innvandring 2000-2021589 600
Samlet tilvekst fra 2000 til 2022946 773
Antall innbyggere 1. jan 20225 425 270
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 1 viser utviklingen i befolkningen siden år 2000. Tabellen viser folketallet ved inngangen til 2000 og de aggregerte endringene fram til inngangen til 2022. Tabellen viser altså summen av fødte og døde  i årene 2000-2021 og det samlede fødselsoverskuddet i denne perioden - og tilsvarende for flyttinger og inn/utvandringer.

Figur 1 summerer opp hvordan fødsel/død, flytting og innvandring har bidratt til befolkningsutviklingen siden 2000. Figuren viser det samlede fødselsoverskuddet for årene 2000-2021, overskuddet av inn/utlytting og inn/utvandring i 2000-2021
 
Fig 1. Befolkningsendring fra 2000 til 2022 for valgt region. Fødte, innflytting og innvandring
The chart showing Fødte series, Innflytting series, Innvandring series.
  Fig 2. Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra 2000 til 2022 for valgt region
The chart showing Fødte series.
 
 
Tabell 2. Antall innbyggere, endring og andel for ulike befolkningsgrupper - for valgt region.  2000-2022.
Kommune 
Befolkningsgruppe (Ascending)
Antall Innbyggere 
Endring fra 2000 til 2022 
Andel (%) 
2000 
2022 
Antall 
Prosent 
2000 
2022 
LandetBefolkning i alt4 478 4975 425 270946 77321,1100,0100,0
LandetInnvandrere_i alt282 4871 025 175742 688262,96,318,9
LandetInnvandrere_ikke vestlige140 284516 954376 670268,53,19,5
LandetInnvandrere_vestlige142 218508 221366 003257,43,29,4
LandetNorske_(etnisk norske)4 196 0104 400 095204 0854,993,781,1
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 2 og figur 2 viser hvordan ulike innvandrergrupper og etniske nordmenn har bidratt til befolkningutviklingen fra 2000 til 2022. Tabell 2 viser antall innbyggere i de ulike befolkninggruppene i 2000 og 2022, endringene fra 2000 til 2022 - og hvilken andel av regionens samlede befolkning de ulike befolkningsgruppene utgjorde i 2000 og 2022.
Figur 2 viser endringen i antall innbyggere i de ulike befolkningsgruppene fra 2000 til 2022.
 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss