KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Befolkning  > Innvandrerbefolkningen. Antall og andel > Konkurrentregioner
Modulen viser antall og andel innvandrere og innvandrere etter landbakgrunn for utvalgte konkurrentområder.
Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk per 1. januar.
Statistikken i denne modulen omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Tabell 1 viser antall og andel  innvandrere i alt.
Tabell 2 fordeler innvandrerbefolkningen etter personer med vestlig og ikke vestlig bakgrunn. (Se definisjoner)
Tabell 3 fordeler innvandrere etter hvilken verdensdel de kommer fra.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger finnes fra menyen nedenfor.  
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > SSBs datagrunnlag finnes her
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
   Velg konkurrentregion  >>>     
     
Innvandrere i alt. Antall og andel av befolkningen. 2019. Valgte regioner
Region 
Innvandrere i alt 
Antall 
Andel. Prosent (Descending)
0301 Oslo227 22833,4
1103 Stavanger31 66622,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel innvandrere i befolkningen. 2019. Valgte regioner. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Antall innvandrere. 2019. Valgte regioner

The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Innvandrere etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. 2019. Valgte regioner
Region/Kommune 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
Andel innvandrere i befolkningen. Prosent 
I alt 
Vestlige 
Ikke vestlige 
Vestlige (Descending)
Ikke vestlige 
0301 Oslo227 22888 033139 19512,920,4
1103 Stavanger31 66615 91815 74811,211,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel vestlige innvandrere i befolkningen. 2019. Prosent. Valgte regioner
The chart showing Series 1 series.
     
     
Antall vestlige innvandrere. 2019. Valgte regioner
The chart showing Series 1 series.
  Antall ikke-vestlige innvandrere. 2019. Valgte regioner
The chart showing Series 1 series.
  Andel ikke-vestlige innvandrere i befolkningen. 2019. Prosent. Valgte regioner
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 3. Innvandrere etter landbakgrunn. Antall og andel. 2019. Valgte regioner
Region/Kommune 
Innvandrere etter bakgrunn. Antall 
Innvandrere etter bakgrunn. Andel 
I alt 
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
Europa 
Nord-Amerika 
Oseania 
Asia 
Afrika 
Sør-Amerika 
0301 Oslo227 22884 5062 87165691 26940 4387 48837,21,30,340,217,83,3
1103 Stavanger31 66615 08469813610 1874 1361 42547,62,20,432,213,14,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss