KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Bygg og Bolig  > Boligbygging og befolkningsvekst > Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter forholdet mellom boligbygging og befolkningsvekst i årene 2015-2017
Modulen viser antall fullførte nye boliger og antall nye innbyggere i regionene.
Forholdstallet nye innbyggere per ny bolig er en indikator på balansen mellom boligbygging og folkevekst.
Vi vet at en gjennomsnittlig husholdning består av om lag 2,2 personer.
Høye tall over tid for personer per ny bolig kan tyde på mangelfull boligbygging.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
 
<<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.

     
Tabell 1. Boligbygging og befolkningsvekst. Nye boliger og nye innbyggere - og innbyggere per ny bolig. Gjennomsnitt 2015 - 2017.
Region/Kommune 
Nye innbyggere  
Nye boliger og nye innbyggere: 
per ny bolig (Descending)
Nye boliger 
Nye innbyggere 
Oslo3,912 3339 115
Møre og Romsdal0,951 2611 197
Rogaland0,863 1052 658
Nordland0,611 053642
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt - her for årene 2015-2017
   
     
     
Nye innbyggere per ny bolig. Gjennomsnitt 2015-2017
The chart showing Igangsatt series.
*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt - her 2015-2017
  Om modulen
Modulen viser forholdet mellom fullførte nye boliger og antallet nye innbyggere i kommuner og regioner. Dette illustrerer balansen mellom boligbygging og befolkningsvekst. Vi vet at en gjennomsnittlig husholdning består av om lag 2,2 personer i gjennomsnitt.
hvis det over tid er flere nye innbyggere per ny bolig enn dette vil det være mangel på nye boliger - og press på boligmarkedet.
Boligbyggingen svinger naturlig nok en del fra år til år - med spesielt store utslag i små kommuner. Derfor har vi valgt å regne både boligbyggingen og befolkningsveksten som 3-årlig gjennomsnitt. Det jevner ut de årlige svingene.
Vær oppmerksom på at kommuner med nedgang i folketallet vil ha et negativt forhold mellom boligbygging g folkevekst. Dette gir jo egentlig ingen mening - men illustrerer at boligtilgangen bedres...
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss