KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Bygg og Bolig  > Boforhold etter inntektsgruppe mv > Din Region
Modulen belyser husholdningenes boforhold etter inntektsgruppe.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte statistikk over boforhold  - som ble etablert i 2015.
Modulen viser antall og andel husholdninger etter eierstatus, boligtype og trangboddhet.
Vær oppmerksom på at statistikken publiseres bare for kommuner med minst 10000 innbyggere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Husholdninger etter eierstatus for bolig og inntektsgruppe mv. Prosent. 2018
[Collapse]0000 Landet
1_Alt2_Selveier3_Andelseier4_Leier
Alle husholdninger100631423
Høyeste inntektskvartil10082117
Inntektskvartil 50-75100731512
Inntektskvartil 25-50100611722
Laveste inntektskvartil100351352
Lavinntekt (EU60)100301160
Bostøtte mottaker100201070
Sosialhjelp mottaker10026767
Trygdemottaker under 67 år100451639
Trygdemottaker 67 år og eldre100661717
Høy gjeldsbelastning100702011
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Selveiere. Andel selveiere etter inntektskvartil. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Høyeste series, 50-75 series, 25-50 series, Laveste series.
  Leier bolig. Andel som leier bolig etter inntektskvartil. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Høyeste series, 50-75 series, 25-50 series, Laveste series.
 
 
Selveiere. Andel selveiere etter inntektsgruppe. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Gjennomsnitt series, Lavinntekt series, Bostøtte series, Sosialhjelp series.
  Leier bolig. Andel som leier bolig etter inntektsgruppe. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Gjennomsnitt series, Lavinntekt series, Bostøtte series, Sosialhjelp series.
 
 
Tabell 2. Husholdninger etter boligtype og inntektsgruppe mv. Prosent. 2018
[Collapse]0000 Landet
1_Alt1_Enebolig2_Tomanns3_Rekkehus4_Blokk
Alle husholdninger1004991225
Høyeste inntektskvartil1005891120
Inntektskvartil 50-751005491322
Inntektskvartil 25-501004991325
Laveste inntektskvartil1003691232
Lavinntekt (EU60)1003391133
Bostøtte mottaker10028111536
Sosialhjelp mottaker10036111531
Trygdemottaker under 67 år1004091428
Trygdemottaker 67 år og eldre1005171226
Høy gjeldsbelastning10042101431
   Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Enebolig. Andel hushold som bor i enebolig etter inntektskvartil. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Høyeste series, 50-75 series, 25-50 series, Laveste series.
  Tomannsbolig. Andel hushold som bor i tomannsbolig etter inntektskvartil. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Høyeste series, 50-75 series, 25-50 series, Laveste series.
 
 
Rekkehus. Andel hushold som bor i rekkehus etter inntektskvartil. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Høyeste series, 50-75 series, 25-50 series, Laveste series.
  Blokk. Andel hushold som bor i blokk etter inntektskvartil. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Høyeste series, 50-75 series, 25-50 series, Laveste series.
 
 
Tabell 3. Husholdninger etter trangboddhet og inntektsgruppe mv. Prosent. 2018
[Collapse]0000 Landet
1_AltRomsligTrangtUoppgitt
Alle husholdninger1009172
Høyeste inntektskvartil1009631
Inntektskvartil 50-751009442
Inntektskvartil 25-501009172
Laveste inntektskvartil10083134
Lavinntekt (EU60)10080164
Bostøtte mottaker10080164
Sosialhjelp mottaker10078185
Trygdemottaker under 67 år1009253
Trygdemottaker 67 år og eldre1009712
Høy gjeldsbelastning1009271

Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Trangboddhet. Andel hushold som bor trangt etter inntektskvartil. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Høyeste series, 50-75 series, 25-50 series, Laveste series.
  Trangboddhet. Andel hushold som bor trangt etter inntektskvartil. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Gjennomsnitt series, Lavinntekt series, Bostøtte series, Sosialhjelp series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss