KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Bygg og Bolig  > Boliger etter byggeår > 2023 > Din Region
Modulen viser hvordan boligmassen fordeler seg etter boligenes alder.
Modulen bygger på SSBs statistikk over boligmassen  - som igjen bygger på data fra Kartverket.
Modulen viser antall og andel boliger etter byggeår - og omfatter både bebodde og ubebodde boliger.
Vær oppmerksom på at en del boliger har ukjent byggeår - som antakelig skjuler en større andel eldre boliger
Andre modultyper og perspektiver  på samme tema finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2023.
2023
Boliger i alt2 694 301
1900 og tidligere173 396
1901_192092 059
1921_1940152 622
1941_194512 381
1946_1960326 687
1961_1970291 335
1971_1980374 354
1981_1990320 696
1991_2000222 318
2001_2010283 324
2011_355 741
Ukjent byggeår89 388
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2023
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
  Andel boliger etter byggeår. Valgt region. 2023. Prosent
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
 
 
Tabell 2. Andel boliger etter byggeår. Valgt region. 2023. Prosent
2023
Boliger i alt2 694 301
_1900_Andel6,4
1901_1920_Andel3,4
1921_1940_Andel5,7
1941_1945_Andel0,5
1946_1960_Andel12,1
1961_1970_Andel10,8
1971_1980_Andel13,9
1981_1990_Andel11,9
1991_2000_Andel8,3
2001_2010_Andel10,5
2011_Andel13,2
Ukjent_Andel3,3
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss