KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Helse  > NAV-stønader - Omfang og betydning > Benchmarking
Modulen viser omfanget av samlede utbetalinger fra NAV - i forhold til samlet brutto inntekt.
Modulen viser NAV-ytelser og inntekt per person 17 år og eldre.
NAV-ytelsene er også vist som andel av samlet bruttoinntekt
Se ytterligere kommentarer i høyre spalte nedenfor.
Datagrunnlag: NAVs egen statistikk om ytelser  - og SSBs skattestatistikk som viser samlede inntekter
Foreløpig er modulen laget bare med tall for året 2018.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere kolonnene stigende og synkende.  
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Utbetalinger fra NAV i forhold til samlet brutto inntekt. *) 2018.
Region/Kommune 
Samlet brutto inntekt i alt 
Utbetaling fra NAV 
Fra NAV i prosent av samlet inntekt (%) 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
I alt (Descending)
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
0400 Hedmark400 300114 38645 34261 6657 38028,611,315,41,8
0900 Aust-Agder410 400116 58453 25354 6288 71428,413,013,32,1
0100 Østfold 411 200116 24451 69056 2378 31728,312,613,72,0
0800 Telemark410 200114 55447 08359 7767 69627,911,514,61,9
1800 Nordland416 800114 48748 37357 8118 29927,511,613,92,0
0500 Oppland405 900110 72243 51859 7467 45827,310,714,71,8
0700 Vestfold430 800111 36445 19157 8398 33425,910,513,41,9
2000 Finnmark411 200106 25246 42651 1318 69525,811,312,42,1
1000 Vest-Agder420 700108 57549 18549 7999 59025,811,711,82,3
1900 Troms429 800106 12245 46451 9078 75924,710,612,12,0
1500 Møre og Romsdal430 800105 49040 41656 1688 91124,59,413,02,1
1400 Sogn og Fjordane423 300100 39834 13657 2329 03123,78,113,52,1
0600 Buskerud443 700104 89740 55455 5178 82623,69,112,52,0
1200 Hordaland451 40097 99937 80550 4829 71221,78,411,22,2
1100 Rogaland477 80095 84538 60746 61510 62120,18,19,82,2
0200 Akershus517 70096 13434 49151 7079 93518,66,710,01,9
0300 Oslo510 30080 41231 50538 44410 46215,86,27,52,1
1700 Nord-Trøndelag 408 90000000,00,00,00,0
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig ytelser og inntekt per år - for personer 17 år og eldre
 
Om modulen
Modulen setter stønadene fra NAV i forhold til innbyggernes brutto inntekter.
Stønadene er hentet fra NAVs statistikk.
Brutto inntekt er hentet fra SSBs skattestatistikk for personer.

Bruttoinntekten viser gjennomsnittet for personer 17 år og eldre. Her har vi derfor regnet om  stønadene fra NAV slik at tabellen viser gjennomsnittet for alle personer 17 år og eldre.

Vær oppmerksom på at vi her setter to litt ulike størrelser i forhold til hverandre.  Noen stønader fra NAV kan ha gått til personer under 17 år - men det betyr lite i den større sammenhengen.
Dessuten: Ikke alle stønadfer fra NAV er skattepliktige - som f.eks. barnetrygd - og inngår derfor ikke i brutto inntekt.

Poenget her er imidlertid å gi et grovt bilde av hva stønadene fra NAV betyr i forhold til befolkningens brutto inntekter. Til det formålet er presisjonen høy nok.

OBS: Endelig inntektsstatistikk for 2018 - med nedbryting av inntekt på kommune - vil foreligge først i november 2018. Derfor: Inntil da viser samlet bruttoinntekt i denne modulen tall for året 2017. Det vil for de fleste områder trekke betydningen av NAV-ytelsene noe opp.
     
     
Samlede stønader fra NAV - som andel av samlet inntekt. 2018.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til arbeidsliv og sykdom - som andel av samlet inntekt. 2018.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
   
     
     
Stønader til pensjon - som andel av samlet inntekt. 2018.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til barn og foreldre - som andel av samlet inntekt. 2018.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss