KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Helse  > Arbeidsavklaringspenger > Din Region
Modulen viser antall og andel personer med arbeidsavklaringspenger.
Modulen bygger på Statistikk fra SSB og NAV  
Tabellen viser antall og andel personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger i løpet av kalenderåret.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Antall innbyggere med arbeidsavklaringspenger - og andel med arbeidsavklaringspenger per 100 innbyggere og per 100 sysselsatte. *)
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall på arbeids avklaring 
Andel på arbeidsavklaring per innbyggere og sysselsatte 
Per 100 inn byggere 
Per 100 innbygger 20-66 år 
Per 100 sysselsatte 
Landet2018180 5013,45,66,7
Landet2019169 0463,25,26,3
Landet2020165 6703,15,06,2
Landet2021173 5643,25,36,3
Landet2022181 2243,35,56,4
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall personer med arbeidsavklaringspenger. Valgt region

The chart showing Igangsatt series.
  Personer med arbeidsavklaringspenger per 100 innbyggere og per 100 sysselsatte. Valgt region.
The chart showing Per 100 innb ialt series, Per innb 20-66 år series, Per 100 sysselsatte series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss