KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Inntekt og Formue  > Gjeld som andel av inntekt og formue 2021 > Byer
Modulen rangerer landets byer etter andel gjeld i forhold til brutto inntekt og formue.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både gjennomsnittlig gjeld og median gjeld - sett i forhold til tilsvarende inntekt og formue.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer

  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     

   Velg Landsdel >>>  

  <<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se bare byer innen valgt landsdel.
     
Tabell 1. Gjennomsnittlig gjeld i forhold til bruttoinntekt og bruttoformue i valgte regioner. 2021.
Region/Kommune 
År 
Gjeld som andel av*): 
Gjennomsnittlig: 
Inntekt (Descending)
Formue 
Gjeld 
Inntekt 
Formue 
5401 Tromsø2021196,274,21 039 000529 6001 400 800
5403 Alta2021188,980,6955 600505 9001 185 900
0301 Oslo2021185,152,21 202 700649 9002 303 800
1804 Bodø2021182,770,9990 800542 4001 397 500
3030 Lillestrøm2021181,469,31 007 600555 4001 453 400
4204 Kristiansand2021180,471,1908 200503 5001 278 100
4601 Bergen2021177,164,2983 800555 6001 531 900
3403 Hamar2021171,168,8892 100521 3001 297 200
3803 Tønsberg2021171,166,8936 000547 2001 401 000
3005 Drammen2021169,967,0889 300523 3001 327 700
3002 Moss2021168,864,1881 600522 2001 374 800
3801 Horten2021167,271,4798 400477 6001 117 800
4202 Grimstad2021166,863,1823 600493 9001 305 800
5406 Hammerfest2021165,988,1866 500522 200983 600
1507 Ålesund2021165,867,6894 600539 5001 322 700
3420 Elverum2021165,774,2791 800478 0001 066 700
3024 Bærum2021165,144,51 299 500787 2002 917 800
1505 Kristiansund2021164,381,4829 000504 5001 018 500
3802 Holmestrand2021163,769,1854 500522 0001 236 000
1103 Stavanger2021162,558,41 013 700624 0001 735 100
3804 Sandefjord2021162,263,9830 000511 6001 298 300
3407 Gjøvik2021161,864,8779 600481 7001 202 300
3806 Porsgrunn2021161,673,2827 600512 0001 131 000
3807 Skien2021161,572,5804 000497 9001 108 300
3004 Fredrikstad2021161,365,9793 500491 9001 204 300
3805 Larvik2021160,362,1801 300499 9001 290 800
3003 Sarpsborg2021158,468,1745 100470 3001 094 200
3405 Lillehammer2021158,359,0800 700505 9001 358 100
1506 Molde2021157,367,9835 600531 3001 230 200
1106 Haugesund2021156,271,9826 300528 9001 149 000
3001 Halden2021156,066,6715 500458 7001 074 000
5402 Harstad2021155,869,5797 900512 1001 147 600
4203 Arendal2021153,068,9751 600491 4001 091 200
4205 Lindesnes2021151,067,3741 400491 0001 101 500
3007 Ringerike2021148,959,1745 000500 5001 260 600
3006 Kongsberg2021147,556,0813 700551 6001 454 400
3814 Kragerø2021146,661,1680 000463 8001 112 600
4602 Kinn2021144,559,1762 300527 7001 289 600
1101 Eigersund2021143,854,1748 700520 7001 384 100
4206 Farsund2021138,857,7677 900488 3001 175 300
3401 Kongsvinger2021135,956,5662 400487 3001 172 200
4201 Risør2021133,755,3639 800478 6001 156 900
3808 Notodden2021133,763,2636 200475 9001 006 300
4207 Flekkefjord2021133,356,6656 800492 8001 160 400
5405 Vadsø2021130,165,5634 000487 500967 700
5404 Vardø2021105,055,2458 500436 700830 900
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig gjeld i forhold til gjennomsnittlig bruttoinntekt og gjennomsnittlig bruttoformue
  Gjennomsnittlig gjeld i prosent av brutto inntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Median gjeld i forhold til brutto inntekt og brutto formue i valgte regioner. 2021.
Region/Kommune 
År 
Gjeld som andel av*): 
Median: 
Inntekt (Descending)
Formue 
Gjeld 
Inntekt 
Formue 
0301 Oslo202161,330,1299 200488 300995 200
1804 Bodø202159,132,4278 700471 300860 800
3806 Porsgrunn202157,936,1244 600422 400678 400
4601 Bergen202156,131,4254 900454 700813 200
5401 Tromsø202155,030,4260 500473 800857 200
3403 Hamar202154,429,1237 500436 800816 800
3807 Skien202153,034,0221 900418 900653 400
3420 Elverum202152,133,1217 300416 800656 600
3002 Moss202150,827,1213 300419 900786 500
3401 Kongsvinger202149,232,2194 600395 800605 300
5406 Hammerfest202148,637,1227 800468 400614 500
1505 Kristiansund202148,434,2203 300419 700594 000
3801 Horten202148,229,2200 000415 100685 000
5403 Alta202147,830,6216 200452 400706 700
3805 Larvik202147,427,8195 900413 000706 000
4204 Kristiansand202146,829,5197 400421 600670 100
3005 Drammen202146,325,7199 700430 900776 500
3803 Tønsberg202144,824,3199 200444 900819 800
5402 Harstad202144,828,7198 000442 500689 000
3003 Sarpsborg202143,326,3173 600401 000659 000
3802 Holmestrand202142,826,5186 400435 900704 700
3407 Gjøvik202141,625,7170 900411 300664 300
3030 Lillestrøm202140,620,8193 000475 500928 300
3001 Halden202140,125,7158 800396 300618 400
3804 Sandefjord202139,422,9163 500414 900713 800
1103 Stavanger202139,222,1186 600476 500846 000
4203 Arendal202139,125,9162 200414 700626 400
1506 Molde202138,924,5175 300450 600715 800
1106 Haugesund202138,927,7171 200440 200617 400
3405 Lillehammer202138,720,6169 900439 400823 700
4202 Grimstad202138,224,3157 000411 000645 000
3004 Fredrikstad202137,822,1154 400408 700700 300
1507 Ålesund202137,423,5167 000446 600710 900
3007 Ringerike202136,923,6155 600421 200659 400
3808 Notodden202135,526,1145 500410 100557 300
3006 Kongsberg202135,018,5160 800459 200867 900
5405 Vadsø202134,927,6159 500457 300578 800
3024 Bærum202133,412,4178 700535 1001 443 600
3814 Kragerø202132,521,0127 300391 900607 200
4201 Risør202128,819,9112 600391 300564 900
5404 Vardø202126,324,7101 700387 100412 500
4205 Lindesnes202125,316,9104 300412 400618 200
4602 Kinn202122,915,0101 100442 200674 900
4206 Farsund202113,68,757 400423 300657 000
1101 Eigersund202112,68,355 500441 400668 100
4207 Flekkefjord202110,66,544 100417 000676 900
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Median gjeld i forhold til median bruttoinntekt og median bruttoformue
  Gjennomsnittlig gjeld i prosent av brutto formue. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
Median gjeld som andel av median inntekt. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
  Median gjeld som andel av median formue. Prosent
The chart showing Series 1 series.
   
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss