KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Boligverdi  > Din Region
Modulen viser utviklingen i skattemessig boligverdi etter type bolig.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Tabell 1 viser gjennomsnittlig boligverdi etter type siden år 2010
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Boligverdi etter type bolig. Gjennomsnitt og median. Valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Verdi for primærbolig: 
Verdi for sekundærbolig: 
Gjennom snitt 
Median 
Gjennom snitt 
Median 
Landet2022826 500687 6002 572 9001 938 000
Landet2021767 100652 7002 330 5001 739 100
Landet2020697 700596 0002 151 9001 609 400
Landet2019677 600577 7002 083 2001 551 400
Landet2018665 300567 9002 011 3001 520 800
Landet2017659 800562 0001 986 7001 485 600
Landet2016624 300535 6001 688 8001 274 800
Landet2015    
Landet2014553 200481 4001 109 600856 100
Landet2013544 700472 800911 400706 700
Landet2012523 100453 700702 200542 000
Landet2011491 500426 500646 300497 900
Landet2010456 700397 100594 600457 200
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig verdi primærbolig og sekundærbolig. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Primærbolig series, Sekundærbolig series.
  Median verdi primærbolig og sekundærbolig. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Primærbolig series, Sekundærbolig series.
 
 
Primærbolig. Gjennomsnittlig og median verdi. Valgt region. 1000 Kr.
The chart showing Gjennomsnitt series, Median series.
  Sekundærbolig. Gjennomsnittlig og median verdi. Valgt region. 1000 Kr.
The chart showing Gjennomsnitt series, Median series.
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss