KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Inntekt og Formue  > Formue > Gjennomsnitt og Median> Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median formue
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Forskjellen mellom median og gjennomsnittlig formue sier noe om formuesforskjellene i kommunen.
Høy gjennomsnittlig formue i forhold til median formue antyder større formuesforskjeller - og omvendt.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Formue - gjennomsnitt og median i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Formue 
Gjennomsnittlig formue minus median formue. Kr 
Gjennomsnittlig formue i prosent av median formue 
Gjennomsnitt 
Median 
Landet2000366 500165 100201 400222,0
Landet2001392 200183 100209 100214,2
Landet2002398 500188 100210 400211,9
Landet2003411 400190 300221 100216,2
Landet2004436 600196 100240 500222,6
Landet2005464 500202 200262 300229,7
Landet2006552 100242 300309 800227,9
Landet2007614 900263 600351 300233,3
Landet2008650 400283 900366 500229,1
Landet2009693 600307 400386 200225,6
Landet2010798 600391 700406 900203,9
Landet2011829 400414 700414 700200,0
Landet2012877 400451 200426 200194,5
Landet2013935 300469 800465 500199,1
Landet2014996 800491 000505 800203,0
Landet20151 093 200523 700569 500208,7
Landet20161 185 600555 400630 200213,5
Landet20171 248 500579 400669 100215,5
Landet20181 255 000588 600666 400213,2
Landet20191 333 800633 200700 600210,6
Landet20201 386 300677 900708 400204,5
Landet20211 467 700741 100726 600198,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Forskjell mellom gjennomnsittlig og median formue*) i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
    Gjennomsnittlig og median formue. Valgt region. 1000 Kroner
The chart showing Gjennomsnitt formue series, Median formue series.
  Gjennomsnittlig formue i forhold til median formue. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss