KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Bruttoinntekt > Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median bruttoinntekt.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både gjennomsnittlig inntekt og median inntekt. Se omtale på lenken.
Tabellene sammenlikner også inntekten i valgt region med inntekten i landet, i eget fylke og i egen landsdel.
Positive tall her viser at inntekten i valgt region er høyere - og negative tall betyr at inntekten i valgt region er lavere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt i valgt region. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Bruttoinntekt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra bruttoinntekten i:  
Kroner 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet2000237 30000,0000
Landet2001243 8006 5002,7000
Landet2002262 70018 9007,8000
Landet2003271 4008 7003,3000
Landet2004280 5009 1003,4000
Landet2005306 70026 2009,3000
Landet2006293 600-13 100-4,3000
Landet2007322 50028 9009,8000
Landet2008345 30022 8007,1000
Landet2009346 7001 4000,4000
Landet2010358 90012 2003,5000
Landet2011376 30017 4004,9000
Landet2012391 70015 4004,1000
Landet2013407 10015 4003,9000
Landet2014421 40014 3003,5000
Landet2015442 30020 9005,0000
Landet2016441 200-1 100-0,3000
Landet2017452 00010 8002,5000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fig 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 2. Årlig endring i gjennomsnittlig bruttoinntekt. Valgt region. 1000 Kr.
The chart showing Series 1 series.
  Fig 3. Avvik fra gjennomsnittlig bruttoinntekt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
  Fig 4. Avvik fra gjennomsnittlig bruttoinntekt i eget fylke. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Median bruttoinntekt i valgt region. Kroner.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Median Bruttoinntekt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra bruttoinntekten i:  
Kroner 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet2000202 20000,0000
Landet2001213 70011 5005,7000
Landet2002225 40011 7005,5000
Landet2003231 0005 6002,5000
Landet2004235 7004 7002,0000
Landet2005243 4007 7003,3000
Landet2006256 20012 8005,3000
Landet2007277 60021 4008,4000
Landet2008299 60022 0007,9000
Landet2009305 0005 4001,8000
Landet2010313 3008 3002,7000
Landet2011327 30014 0004,5000
Landet2012340 50013 2004,0000
Landet2013353 30012 8003,8000
Landet2014364 20010 9003,1000
Landet2015374 20010 0002,8000
Landet2016380 2006 0001,6000
Landet2017389 3009 1002,4000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fig 5. Median bruttoinntekt i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 6. Årlig endring i median bruttoinntekt. Valgt region. 1000 Kr.
The chart showing Series 1 series.
  Fig 7. Avvik fra median bruttoinntekt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
  Fig 8. Avvik fra median bruttoinntekt i eget fylke. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss