KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Inntekt og Formue  > Bruttoinntekt > Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median bruttoinntekt.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både gjennomsnittlig inntekt og median inntekt. Se omtale på lenken.
Tabellene sammenlikner også inntekten i valgt region med inntekten i landet, i eget fylke og i egen landsdel.
Positive tall her viser at inntekten i valgt region er høyere - og negative tall betyr at inntekten i valgt region er lavere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt i valgt region. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Bruttoinntekt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra bruttoinntekten i:  
Kroner 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet2000237 300  0 0
Landet2001243 8006 5002,70 0
Landet2002262 70018 9007,80 0
Landet2003271 4008 7003,30 0
Landet2004280 5009 1003,40 0
Landet2005306 70026 2009,30 0
Landet2006293 600-13 100-4,30 0
Landet2007322 50028 9009,80 0
Landet2008345 30022 8007,10 0
Landet2009346 7001 4000,40 0
Landet2010358 90012 2003,50 0
Landet2011376 30017 4004,90 0
Landet2012391 70015 4004,10 0
Landet2013407 10015 4003,90 0
Landet2014421 40014 3003,50 0
Landet2015442 30020 9005,00 0
Landet2016441 200-1 100-0,30 0
Landet2017452 00010 8002,50 0
Landet2018466 40014 4003,20 0
Landet2019483 30016 9003,60 0
Landet2020497 10013 8002,90 0
Landet2021546 40049 3009,90 0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fig 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 2. Årlig endring i gjennomsnittlig bruttoinntekt. Valgt region. 1000 Kr.
The chart showing Series 1 series.
  Fig 3. Avvik fra gjennomsnittlig bruttoinntekt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
  Fig 4. Avvik fra gjennomsnittlig bruttoinntekt i eget fylke. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Median bruttoinntekt i valgt region. Kroner.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Median Bruttoinntekt 
Endring fra forrige år 
Avvik fra bruttoinntekten i:  
Kroner 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet2000202 200  0 0
Landet2001213 70011 5005,70 0
Landet2002225 40011 7005,50 0
Landet2003231 0005 6002,50 0
Landet2004235 7004 7002,00 0
Landet2005243 4007 7003,30 0
Landet2006256 20012 8005,30 0
Landet2007277 60021 4008,40 0
Landet2008299 60022 0007,90 0
Landet2009305 0005 4001,80 0
Landet2010313 3008 3002,70 0
Landet2011327 30014 0004,50 0
Landet2012340 50013 2004,00 0
Landet2013353 30012 8003,80 0
Landet2014364 20010 9003,10 0
Landet2015374 20010 0002,80 0
Landet2016380 2006 0001,60 0
Landet2017389 3009 1002,40 0
Landet2018401 40012 1003,10 0
Landet2019416 70015 3003,80 0
Landet2020426 6009 9002,40 0
Landet2021445 50018 9004,40 0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fig 5. Median bruttoinntekt i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 6. Årlig endring i median bruttoinntekt. Valgt region. 1000 Kr.
The chart showing Series 1 series.
  Fig 7. Avvik fra median bruttoinntekt på landsbasis. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
  Fig 8. Avvik fra median bruttoinntekt i eget fylke. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss