KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Inntektsfordeling og inntektsforskjeller > Din Region
Modulen belyser graden av inntektsforskjeller mellom husholdningene - målt med Gini-koeffisienten og forholdet P90/P10.
Modulen bygger på SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue.
Gini-koeffisienten går fra 0 til 1 der 0 viser størst likhet og 1 viser størst ulikhet.
P90/P10 viser forholdet mellom de 10 prosentene med høyest og lavest inntekt. Høyere tall betyr større ulikhet.
Definisjonene blir mer beskrevet nedenfor.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Inntektsforskjeller mellom husholdninger - målt med Gini-koeffisienten og P90/P10-forholdet. Valgt region.
Region/Kommune 
År (Descending)
Husholdninger. Antall 
Indikatorer for ulikhet 
Gini-koeffisient 
P90/P10 
Landet20222 544 7180,2532,8
Landet20212 499 3980,2792,8
Landet20202 467 3290,2522,8
Landet20192 436 0010,2502,8
Landet20182 398 2470,2512,8
Landet20172 368 4530,2522,8
Landet20162 341 2920,2522,8
Landet20152 317 3610,2632,8
Landet20142 298 9220,2472,8
Landet20132 267 3360,2412,7
Landet20122 245 4600,2392,7
Landet20112 206 1680,2372,7
Landet20102 172 0630,2362,6
Landet20092 152 0310,2312,6
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gini-koeffisient. Inntektsforskjeller mellom husholdninger målt med Gini-koeffisienten. Valgt region.
The chart showing Gini-koeffisient series.
  P90/P10-forholdet. Inntektsforskjeller mellom husholdninger målt med forholdet P90/P10. Valgt region.
The chart showing P90/P10 series.
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss