KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Inntekt og Formue  > Barn i husholdninger med lavinntekt > Din Region
Modulen viser antall og andel barn under 18 år som lever i husholdninger med lavinntekt.
Modulen bygger på SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue.
Lavinntekt er vist etter ulike definisjoner - basert på både EU-standard og OECD-standard.
I prinsippet fanger definisjonene opp personer i hushold med under hhv 50 og 60 prosent av medianinntekten.
Definisjonene er mer beskrevet nedenfor.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. EU-standard. Antall og andel. Valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Barn under 18 år i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
EU_50 
EU_60 
EU_50 
EU_60 
Landet20051 083 4434,18,444 42191 009
Landet20061 089 3594,38,646 84293 685
Landet20071 093 2024,58,949 19497 295
Landet20081 097 7894,99,453 792103 192
Landet20091 103 5914,48,948 55898 220
Landet20101 108 0914,49,048 75699 728
Landet20111 111 6024,79,552 245105 602
Landet20121 115 8645,110,256 909113 818
Landet20131 117 7555,711,063 712122 953
Landet20141 117 5086,011,567 050128 513
Landet20151 118 9126,211,969 373133 151
Landet20161 121 4006,512,372 891137 932
Landet20171 119 5976,812,876 133143 308
Landet20181 112 9206,912,876 791142 454
Landet20191 108 7586,612,573 178138 595
Landet20201 100 8916,212,268 255134 309
Landet20211 097 9535,511,360 387124 069
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel barn under 18 år i hushold med lavinntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
     
     
Tabell 2. Barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt. OECD-standard. Antall og andel. Valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Barn under 18 år i alt 
Andel med lavinntekt (prosent) 
Antall med lavinntekt 
OECD_50 
OECD_60 
OECD_50 
OECD_60 
Landet20051 083 4435,611,360 673122 429
Landet20061 089 3595,811,563 183125 276
Landet20071 093 2026,011,765 592127 905
Landet20081 097 7896,512,271 356133 930
Landet20091 103 5916,011,766 215129 120
Landet20101 108 0916,112,067 594132 971
Landet20111 111 6026,412,571 143138 950
Landet20121 115 8646,913,176 995146 178
Landet20131 117 7557,514,083 832156 486
Landet20141 117 5088,014,689 401163 156
Landet20151 118 9128,314,992 870166 718
Landet20161 121 4008,615,496 440172 696
Landet20171 119 5979,015,9100 764178 016
Landet20181 112 9209,115,9101 276176 954
Landet20191 108 7588,915,898 679175 184
Landet20201 100 8918,515,593 576170 638
Landet20211 097 9537,814,685 640160 301
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall barn under 18 år i hushold med lavinntekt. Valgt region
The chart showing EU_50 series, EU_60 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss