KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links
> Bedrifter og foretak - etableringer og nedleggelser  
Statistikk og nøkkeltall om nyetableringer, overlevelse og nedleggelser av foretak i kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Bedrifter og Foretak på www.kommuneprofilen.no  
Skip Navigation Links
DinKommune
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 

  1. Bedriftsbestand og bedriftstetthet

 
Tabell 1.1. Antall bedrifter i alt for valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall bedrifter 
Endring fra forrige år 
%-Andel av bedriftsbestanden i: 
Bedrifter per 100 innb 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Halden20052 175-25-1,10,5049,667,89
Halden20062 251763,50,4989,638,12
Halden20072 333823,60,4979,608,38
Halden20082 332-10,00,5009,588,30
Halden20092 33200,00,4999,488,21
Halden20102 4401084,60,5079,588,48
Halden20112 422-18-0,70,4999,478,29
Halden20122 402-20-0,80,4939,398,13
Halden20132 5221205,00,4919,408,44
Halden20142 6311094,30,5009,568,73
Halden20152 7471164,40,5029,629,06
Halden20162 823762,80,5059,639,24
Halden20172 798-25-0,90,4959,499,09
Halden20182 894963,40,5029,679,32
Halden20192 943491,70,5069,809,44
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall bedrifter i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Årlig endring i antall bedrifter
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  2. Nyetableringer

 
Oversikten over nyetableringer viser antall nye foretak ialt - og hvordan de fordeler seg på  organisasjonsform og næringsområde. Vi har også satt antall nye foretak i forhold til antall innbyggere og antall eksisterende foretak i kommunene. Dette kan brukes som indikatorer på graden av grûndervirksomhet over tid - og mellom ulike kommuner.
Nyetableringer på kvartalbasis  finnes fra denne lenken og i Kvartalbarometeret .
Merk: Statistikken over nyetableringer omfatter ikke primærnæringene - og heller ikke offentlig administrasjon.
 
Tabell 2.1. Antall nyetablerte foretak ialt og per 100 foretak og per 100 innbyggere.
Region 
År (Ascending)
Nye foretak i alt 
Nye foretak per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Halden200522313,980,81
Halden200623915,010,86
Halden200722212,900,80
Halden200822812,980,81
Halden200919610,440,69
Halden201023212,470,81
Halden201120711,460,71
Halden201224913,670,84
Halden201328314,700,95
Halden201428314,180,94
Halden201530515,171,01
Halden201631014,981,01
Halden201731414,971,02
Halden201828213,440,91
Halden2019319 1,02
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Antall nyetablerte foretak i alt. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2.2. Nyetablerte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Nye foretak etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
Halden2008801771915
Halden2009541331718
Halden2010551582809
Halden2011751251808
Halden2012139127922
Halden20131431581006
Halden2014991831125
Halden2015124192504
Halden20161121851212
Halden2017104207904
Halden2018103174104
Halden2019128181800
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte foretak etter organisasjonsform.
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
  Andel nyetablerte foretak etter organisasjonsform. Prosent
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
 
 
Tabell 2.3. Nyetablerte foretak etter næring. Antall.
[Collapse]3001 Halden
2010201120122013201420152016201720182019
Bedrifter i alt252229283320300327314326287319
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske0000000000
05-09 Bergverk og Utvinning0001000001
10-33 Industri108127101112121511
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon4422122321
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet44283656475158506344
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon25344142543640433428
49-53 Transport og lagring1313765121261214
55-56 Overnatting og servering12101116817139711
58-63 Informasjon og kommunikasjon17241720192314271527
64-66 Finansiering og forsikring6210031100
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift53467080496353483355
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting1682121211820222027
84 Offentlig administrasjon, forsvar0000000000
85 Undervisning10487181720171518
86-88 Helse og sosialtjenester13182023162219292019
90-99 Personlig tjenesteyting27273332434139423637
00 Uoppgitt næring0000000000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte foretak i utvalgte næringer. 2018. Valgt region
The chart showing Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series, Informasjon series, Tekn.tjen/Eiendom series, Forr.tjen series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Priv.tjen series.
  Antall nyetablerte foretak i utvalgte næringer. Valgt region
The chart showing Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Transport series, Informasjon series, Tekn.tjen/Eiendom series, Forr.tjen series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Priv.tjen series.
 
 
 

  3. Nyetablerte foretaks overlevelse og betydning

 
SSB utarbeider statistikk som viser overlevelsesevnen for nyetablerte foretak i de fem første årene etter etablering. Statistikken viser også utviklingen i sysselsettingen for de nyetablerte foretakene. På det grunnlaget kan det beregnes hvor mye de nyetablerte foretakene betyr for sysselsetting og foretaksbestand de første 5 årene etter etablering. Her belyser vi betydningen av foretak etablert de tre siste årene. Mer om betydningen av nyetablerte foretak finnes her.  
 
Tabell 3.1. Nyetablerte foretak i årene 2005-2016 etter antall overlevelsesår. Valgt region. Antall foretak
Region 
År (Ascending)
Nyetablerte foretak i alt 
Overlevelse 
1 år 
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Halden2005223119110978779
Halden20062391261201048474
Halden2007222121103857868
Halden200822810184706256
Halden20091968988685854
Halden2010232105100876862
Halden20112079988755950
Halden2012249119104898069
Halden2013283139137108960
Halden201428514011710000
Halden2015306133115000
Halden20163131530000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Foretak etablert i 2012 etter antall overlevelsesår. Valgt region. Prosent
The chart showing 1 år series, 2 år series, 3 år series, 4 år series, 5 år series.
  Nyetablerte foretak i årene 2005-2016 - som har overlevd i 1år, 3år og 5år.  Valgt region. Prosent
The chart showing 1 år series, 3 år series, 5 år series.
 
 
Tabellen nedenfor viser den samlede sysselsettingstilveksten fra et "årskull" nyetablerte foretak - i inntil 5 år etter etableringsåret. Noen foretak faller fra hvert år - men til gjengjeld vil noen av de gjenlevende foretakene øke sin sysselsetting. Balansen mellom disse to faktorene bestemmer hvor mange sysselsatte et årskull foretak har i årene etter etablering.
 
Tabell 3.2. Antall sysselsatte i overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret - for foretak etablert i årene 2002-2016. Valgt region. Antall foretak
Region 
Etab-lerings år (Ascending)
Nyetablerte foretak i alt 
Antall sysselsatte i overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret 
1 år 
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Halden2002228183179142130144
Halden2003200150161170190194
Halden2004220146179341388125
Halden2005223145151151140135
Halden2006239170175178160112
Halden2007222116122115112115
Halden2008228181207180139130
Halden2009196103122139133142
Halden20102321181151179983
Halden20112071021001038582
Halden2012249132170180208216
Halden20132831641971781640
Halden201428519015314300
Halden2015306165160000
Halden20163132000000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  4. Nyetablerte foretaks betydning

 
Tabellene nedenfor viser hvor mange foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel av den samlede foretaksbestanden disse utgjør.
 
Tabell 4.1. Antall og andel foretak etablert i 3 siste år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Foretak i alt 
Foretak etablert 3 siste år 
Antall 
Andel 
Halden20051 59530519,12
Halden20061 59230419,10
Halden20071 72132618,94
Halden20081 75733819,24
Halden20091 87730816,41
Halden20101 86025813,87
Halden20111 80726314,55
Halden20121 82226714,65
Halden20131 92529415,27
Halden20141 99631815,93
Halden20152 01136618,20
Halden20162 07035817,29
Halden20172 09836817,54
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall foretak etablert siste 3 år
The chart showing Antall foretak 3 år gamle series.
  Andel foretak etablert siste 3 år
The chart showing Andel foretak 3 år gamle series.
 
 
Tabellene nedenfor viser hvor mange sysselsatte som finnes i foretak som er etablert de 3 siste årene før opptellingsåret - og hvor stor andel disse utgjør av den samlede sysselsettingen i opptellingsåret.
 
Tabell 4.2. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Syssel satte i alt 
Sysselsatte i foretak etablert siste 3 år 
Antall 
Andel 
Halden200511 7534493,82
Halden200612 1724944,06
Halden200712 5346625,28
Halden200812 5544423,52
Halden200912 4364813,87
Halden201012 5234253,39
Halden201112 7324203,30
Halden201212 5933562,83
Halden201312 6313492,76
Halden201412 8424373,40
Halden201512 3105674,61
Halden201612 3494964,02
Halden201712 5665034,00
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region
The chart showing Antall sysselsatte i 3 år gamle foretak series.
  Andel sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region
The chart showing Andel sysselsatt i 3 år gamle foretak series.
 
 
 

  5. Nedlagte foretak

 
SSB utarbeider årlig statistikk over nedlagte foretak. Fordi det nødvendigvis tar litt tid for å konstatere at et foretak er nedlagt  har denne statistikken en betydelig lenger produksjonstid og etterslep enn statistikken over nyetableringer.
 
Antall nedlagte foretak ialt og per 100 foretak og per 100 innbyggere. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Nedlagte foretak i alt 
Nedlagte foretak per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Halden200821612,290,76
Halden200926514,120,93
Halden201026514,250,91
Halden201126614,720,91
Halden201222212,180,75
Halden201325113,040,84
Halden201426213,130,87
Halden201528314,070,93
Halden201632715,801,07
Halden201729013,820,94
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 Antall nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Antall nedlagte foretak per 100 innbyggere i valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Antall nedlagte foretak i alt. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
  Antall nedlagte foretak etter organisasjonsform. Valgt region.
The chart showing AS series, Enk series, NUF series, Ansv series, DA series.
 
 
Nedlagte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Nedlagte foretak i alt 
Nedlagte foretak etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
DA 
Halden2008216581271417
Halden2009265721681025
Halden2010265821572013
Halden2011266511771868
Halden2012222501421917
Halden2013251651631116
Halden201426277161848
Halden2015283811831035
Halden201632772242613
Halden2017290761971202
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  6. Konkurser

 
SSB utarbeider en løpende og detaljert statistikk over foretak som går konkurs. Men husk at de fleste foretak legges ned uten å gå konkurs. For å belyse konkursraten ser vi her også antall konkurser i forhold til bestanden av foretak og i forhold til antall innbyggere i kommunene. Kvartalvis oversikt over konkurser finnes her  - og i Kvartalsbarometeret.
 
Tabell 6.1. Antall konkurser i alt og konkurser per 100 foretak og per 100 innbyggere. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Konkurser i alt 
Konkurser per: 
100 foretak 
100 innbyg-gere 
Halden200027 0,10
Halden2001221,550,08
Halden2002261,790,10
Halden2003311,950,11
Halden2004140,900,05
Halden2005241,500,09
Halden2006191,190,07
Halden2007110,640,04
Halden2008150,850,05
Halden2009351,860,12
Halden2010201,080,07
Halden2011231,270,08
Halden2012180,990,06
Halden2013150,780,05
Halden2014190,950,06
Halden2015180,900,06
Halden2016281,350,09
Halden2017221,050,07
Halden2018351,670,11
Halden201925 0,08
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Konkurser i alt. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Konkurser per 100 innbyggere i valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Konkurser per 100 foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Konkurser per 100 innbyggere i valgt region
The chart showing AS series, Enk series, NUF series.
 
 
Tabell 6.2. Konkurser etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.
Region 
År (Ascending)
Konkurser etter organisasjonsform 
AS 
Enk 
NUF 
Ansv 
BA 
Halden20001511000
Halden2001139000
Halden20021311000
Halden20031615000
Halden200495000
Halden20051014000
Halden200699000
Halden200755100
Halden2008140100
Halden2009267000
Halden2010191000
Halden201199500
Halden2012153000
Halden2013112200
Halden2014162100
Halden2015153000
Halden2016197200
Halden2017174000
Halden20182610000
Halden2019205000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
 
 
 

  7. Business churn - tilgang og avgang

 
Nedenfor belyses omløpet av foretak - "Business Churn" - dvs. strømmen av nyetablerte og nedlagte foretak gjennom året. Det analytiske poenget er å belyse den samlede omveltingen i foretakssbestanden gjennom et år - og variasjoner i denne. Summen av nyetablerte og nedlagte foretak settes i forhold til antall eksisterende foretak. Dette er en innfallsvinkel til å belyse dynamikken i næringslivet - over tid og i ulike regioner.
 
Tabell 7.1. Antall nyetablerte og nedlagte foretak ialt og per 100 foretak (business churn). Valgt region
Region 
År (Ascending)
Nye foretak 
Nedlagte foretak 
Business Churn per: 
100 foretak 
Halden200828221628,34
Halden200921526525,57
Halden201025226527,80
Halden201122926627,39
Halden201228322227,72
Halden201332025129,66
Halden201430026228,16
Halden201532728330,33
Halden201631432730,97
Halden201732629029,36
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall nyetablerte og nedlagte foretak i alt. Valgt region.
The chart showing Nedlagte series, Nyetablerte series.
  Business churn. Nyetablerte + nedlagte foretak per 100 eksisterende foretak i valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 7.2. Nyetablerte og nedlagte foretak etter organisasjonsform. Antall. Valgt region.  
Region 
År (Ascending)
AS 
ENK 
NUF 
DA 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Nye 
Nedlagte 
Halden20088058177127191457
Halden20095472133168171085
Halden20105582158157282093
Halden20117551125177181888
Halden20121395012714291927
Halden201314365158163101166
Halden2014997718316111858
Halden20151248119218351045
Halden20161127218524212623
Halden20171047620719791242
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   DA = Selskap med delt ansvar
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss