KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Verdiskaping etter næring > Din Region
Modulen gir en oversikt over verdiskaping og sysselsetting fordelt på næringer.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Modulen viser både totaltall for verdiskaping (=bruttoprodukt) i næringene - og prosentvis fordeling.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg fylke/landsdel  >>>

   
     
Tabell 1. Nasjonalregnskap. Verdiskaping (bruttoprodukt) etter næring. 2008-2017. Valgt egion. Mill. kroner
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Verdiskaping etter næringsområde. Valgt region. 2008-2017. Millioner kroner
The chart showing Primær series, Sekundær series, Tertiær series.

     
     
Tabell 2. Nasjonalregnskap. Andel verdiskaping (bruttoprodukt) etter næring. 2008-2017. Valgt egion. Prosent
[Collapse]0000 Landet
2008200920102011201220132014201520162017
Verdiskaping i alt100100100100100100100100100100
01-02 Jord og skogbruk0,680,690,700,630,670,630,670,750,780,72
03 Fiske og fangst0,510,680,970,800,570,810,920,951,541,43
05 Bergverksdrift0,240,190,200,200,190,190,170,160,150,15
06_09 Olje - Utvinning og tjenesteyting28,1521,8322,5325,6925,1623,8321,7317,9514,3416,14
10_33 Industri8,468,067,927,357,387,397,617,717,367,11
35 Elektrisitets, gass- og varmtvannsforsyning2,442,372,552,242,012,031,971,902,182,19
36_39 Vannforsyning, avløp, renovasjon0,550,590,610,590,590,570,600,650,670,67
41_43 Bygg og anlegg5,385,725,445,495,755,775,966,336,606,68
45_47 Varehandel7,978,078,037,747,307,057,457,768,438,20
49 Rørtransport0,830,870,810,630,610,620,620,610,640,59
49 Utenriks sjøfart1,331,181,251,190,981,091,071,091,031,16
49_53 Transport og lagring (minus Utenriks sjøfart)2,762,962,842,763,253,433,433,603,603,16
Post og distribusjon0,400,510,470,440,350,360,350,360,360,35
55_56 Overnatting og servering1,241,361,291,281,251,281,321,411,501,54
58_63 Informasjon og kommunikasjon3,403,863,853,643,743,783,774,074,204,05
64_66 Finans og forsikring3,634,584,483,994,424,794,885,025,475,40
68 Eiendomsdrift og omsetning av fast eiendom2,372,972,812,802,852,852,913,063,303,24
68 Boligtjenester - Egen bolig4,134,434,454,333,823,873,984,554,734,63
68_75 Teknisk tjenesteyting3,994,344,353,994,374,534,624,584,494,34
77_82 Forretningsmessig tjenesteyting2,462,682,552,672,682,682,722,662,722,71
84 Offentlig administrasjon4,825,615,525,455,765,786,056,486,756,66
85 Undervisning3,984,624,614,434,724,824,895,185,435,35
86_88 Helse og sosialtjenester8,559,889,779,779,709,9510,3411,0511,5411,36
90_99 Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,721,941,891,861,831,831,892,012,082,06
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Verdiskaping etter næringsområde. Valgt region. 2008-2017. Prosent
The chart showing Primær series, Sekundær series, Tertiær series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss