KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Verdiskaping etter næring > Din Region
Modulen gir en oversikt over verdiskaping og sysselsetting fordelt på næringer.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Modulen viser både totaltall for verdiskaping (=bruttoprodukt) i næringene - og prosentvis fordeling.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg fylke/landsdel  >>>

   
     
Tabell 1. Nasjonalregnskap. Verdiskaping (bruttoprodukt) etter næring. 2010-2018. Valgt egion. Mill. kroner
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Verdiskaping etter næringsområde. Valgt region. 2010-2018. Millioner kroner
The chart showing Primær series, Sekundær series, Tertiær series.

     
     
Tabell 2. Nasjonalregnskap. Andel verdiskaping (bruttoprodukt) etter næring. 2010-2018. Valgt egion. Prosent
[Collapse]0000 Landet
201020112012201320142015201620172018
Verdiskaping i alt100100100100100100100100100
01-02 Jord og skogbruk0,700,630,670,630,670,750,780,740,64
03 Fiske og fangst0,970,800,570,810,920,951,581,491,48
05 Bergverksdrift0,200,200,190,190,170,160,180,180,17
06_09 Olje - Utvinning og tjenesteyting22,5325,6925,1623,8321,7317,9514,4516,6619,32
10_33 Industri7,927,357,387,397,617,717,427,226,64
35 Elektrisitets, gass- og varmtvannsforsyning2,552,242,012,031,971,902,212,212,69
36_39 Vannforsyning, avløp, renovasjon0,610,590,590,570,600,650,680,710,69
41_43 Bygg og anlegg5,445,495,755,775,966,336,656,646,55
45_47 Varehandel8,037,747,307,057,457,768,247,937,67
49 Rørtransport0,810,630,610,620,620,610,640,600,56
49 Utenriks sjøfart1,251,190,981,091,071,091,030,910,74
49_53 Transport og lagring (minus Utenriks sjøfart)2,842,763,253,433,433,603,323,082,69
Post og distribusjon0,470,440,350,360,350,360,370,350,32
55_56 Overnatting og servering1,291,281,251,281,321,411,511,491,43
58_63 Informasjon og kommunikasjon3,853,643,743,783,774,074,234,134,00
64_66 Finans og forsikring4,483,994,424,794,885,025,505,384,86
68 Eiendomsdrift og omsetning av fast eiendom2,812,802,852,852,913,063,313,173,04
68 Boligtjenester - Egen bolig4,454,333,823,873,984,554,774,564,48
68_75 Teknisk tjenesteyting4,353,994,374,534,624,584,524,464,46
77_82 Forretningsmessig tjenesteyting2,552,672,682,682,722,662,732,742,78
84 Offentlig administrasjon5,525,455,765,786,056,486,846,716,60
85 Undervisning4,614,434,724,824,895,185,515,395,28
86_88 Helse og sosialtjenester9,779,779,709,9510,3411,0511,4511,2310,98
90_99 Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,891,861,831,831,892,012,052,001,93
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Verdiskaping etter næringsområde. Valgt region. 2010-2018. Prosent
The chart showing Primær series, Sekundær series, Tertiær series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss