KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Kommunale inntekter etter type > Din Region
Modulen viser utvikling i kommunenes inntekter etter type inntekt siden 2020.
Datagrunnlag: SSBs statistikk over Kommuneregnskap  .
Modulen viser hvordan de kommunale inntektene i regionene fordeler seg på type inntekt. 
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Driftsinntekter etter type inntekt. Hovedoversikt. Valgt region. 2020-2022. 1000 kroner og andel i prosent  
Region/Kommune 
År (Ascending)
Inntekter i alt 
Inntekt etter hovedtype (1000 kroner): 
Andel inntekt etter hovedtype (Prosent) 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
Landet2020496 126 475235 802 840190 128 30270 195 33347,538,314,1
Landet2021536 237 876242 937 334219 047 05974 253 48345,340,813,8
Landet2022564 698 132237 897 663245 576 32681 224 14342,143,514,4
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tilskudd i alt. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntektet i alt i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Drifsinntekter etter type. Detaljert oversikt.  2020-2022. Valgt egion. 1000 kroner og andel i prosent.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. Mill.kr
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling/Salg series.
  Andel driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. Prosent
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling/Salg series.
 
 
Eiendomsskatt alt i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Brukerbetalinger i alt i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss