KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Kommunale regnskaper - Oversyn > Din Region
Modulen viser utviklingen i utvalgte hovedposter fra kommunale regnskaper siden 2006.
Datagrunnlag: SSBs statistikk over Kommuneregnskap  
Modulen viser poster både fra resultatregnskap og fra balanseregnskap.
Analytiske regnskapstall finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Kommuneregnskap.*) Resultatposter. 2020-2022. Valgt egion. 1000 kr
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 *) Poster fra kommunenes konsernregnskap
 
 
Driftsutgifter brutto. Valgt region. 2020-2022. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat Brutto i valgt region. 2020-2022. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Frie inntekter i valgt region. 2020-2022. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntekter brutto. Valgt region. 2020-2022. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Kommuneregnskap. Balanseposter. 2020-2022. Valgt egion. 1000 kr
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Netto lånegjeld i valgt region. 2020-2022. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapital i alt i valgt region. 2020-2022. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss