KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Kommunale regnskaper - Driftsutgifter etter type > Din Region
Modulen viser utvikling i kommunenes brutto driftsutgifter etter tjenesteområde.
Datagrunnlag: SSBs statistikk over Kommuneregnskap  .
Modulen viser fordeling i absolutte tall, prosentvis og per innbygger.
Vær oppmerksom på at ikke alle tjenesteområder vises i tabellene.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter etter tjenesteområde. *) 2020-2022. Valgt region. 1000 kroner
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter prosentvis fordelt etter tjenesteområde. *) 2020-2022. Valgt region. Prosent
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter prosentvis fordelt på type i valgt region. Prosent
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
  Driftsutgifter per innbygger i valgt region. Kroner

The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
 
 
Tabell 3. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter per innbygger etter tjenesteområde. *) 2020-2022. Valgt region. Kroner
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss