KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Økonomi  > Kommunale regnskaper - Driftsutgifter etter type > Din Region
Modulen viser utvikling i kommunenes brutto driftsutgifter etter tjenesteområde.
Datagrunnlag: SSBs statistikk over Kommuneregnskap  .
Modulen viser fordeling i absolutte tall, prosentvis og per innbygger.
Vær oppmerksom på at ikke alle tjenesteområder vises i tabellene.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter etter tjenesteområde. *) 2006-2018. Valgt region. 1000 kroner
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Driftsutgifter brutto etter type i valgt region. 2006-2018. Mill. kr.
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
     
     
Tabell 2. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter prosentvis fordelt etter tjenesteområde. *) 2006-2018. Valgt region. Prosent
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Driftsutgifter prosentvis fordelt på type i valgt region. 2006-2018. Prosent
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
     
     
Tabell 3. Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter per innbygger etter tjenesteområde. *) 2006-2018. Valgt region. Kroner
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Driftsutgifter per innbygger i valgt region. Kroner
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss