KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Samferdsel  > Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko - 5-årsperioder > Byer
Modulen rangerer landets byer etter antall trafikkulykker og ulykkesrisikoen i årene 2020-2023.
Modulen bygger på SSBs statistikk over veitrafikkulykker  - og omfatter politirapporterte ulykker med personskade.
Modulen viser årlige gjennomsnitt for perioden 2020-2023.
Tabell 1 viser antall drepte og skadde personer i veitrafikkulykker i perioden 2020-2023.
Tabell 2 viser i ulykkesrisikoen - og setter ulykkene i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veilengde.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
Velg Landsdel >>>  

 
Tabell 1. Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Årlig gjennomsnitt. 2020-2023. Valgte regioner
Region/Kommune 
År 
Antall personer drept og skadd i veitrafikkulykker 
Drepte og skadde (Descending)
Drepte 
Skadde 
0301 Oslo2020-20234313427
4601 Bergen2020-20232102209
5001 Trondheim2020-20231162115
3201 Bærum2020-202376076
1103 Stavanger2020-202375175
3107 Fredrikstad2020-202375174
4003 Skien2020-202363163
4204 Kristiansand2020-202362161
3909 Larvik2020-202361159
3205 Lillestrøm2020-202360159
1108 Sandnes2020-202357156
4203 Arendal2020-202356155
3907 Sandefjord2020-202353053
1507 Ålesund2020-202351150
3905 Tønsberg2020-202347146
3301 Drammen2020-202345144
3105 Sarpsborg2020-202341140
4001 Porsgrunn2020-202340139
3101 Halden2020-202340139
5501 Tromsø2020-202333132
1804 Bodø2020-202333132
3305 Ringerike2020-202332131
3420 Elverum2020-202331130
5601 Alta2020-202328126
4202 Grimstad2020-202327027
3407 Gjøvik2020-202326125
3103 Moss2020-202326026
3903 Holmestrand2020-202326224
3401 Kongsvinger2020-202324124
4005 Notodden2020-202324123
4205 Lindesnes2020-202323123
1506 Molde2020-202322022
1106 Haugesund2020-202322022
3405 Lillehammer2020-202322021
1806 Narvik2020-202321021
3901 Horten2020-202320020
4602 Kinn2020-202318116
5006 Steinkjer2020-202316115
3303 Kongsberg2020-202316115
1505 Kristiansund2020-202315015
3403 Hamar2020-202315014
5603 Hammerfest2020-202313013
4207 Flekkefjord2020-202313112
5035 Stjørdal2020-202312012
4014 Kragerø2020-202311011
5503 Harstad2020-202311110
5007 Namsos2020-202311110
1101 Eigersund2020-202310010
4206 Farsund2020-2023706
4201 Risør2020-2023505
5607 Vadsø2020-2023312
5634 Vardø2020-2023101
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2. Ulykkesrisiko. Drepte og skadde i veitrafikkulykker i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde. Valgt region. Årlg gjennomsnitt. 2020-2023.
Region/Kommune 
År 
Drepte og skadde per: 
Drepte per: 
Innbygger (1) (Descending)
Kjøretøy (2) 
Veglengde (3) 
Innbygger (1) 
Kjøretøy (2) 
Veglengde (3) 
4005 Notodden2020-2023184241786,18,02,6
3420 Elverum2020-2023142192622,33,11,0
4207 Flekkefjord2020-2023137186355,57,41,4
3401 Kongsvinger2020-2023136175512,83,61,0
5601 Alta2020-2023130172526,18,12,4
3909 Larvik2020-2023126170882,73,71,9
3101 Halden2020-2023126176933,24,42,3
4203 Arendal2020-20231221751071,11,61,0
4003 Skien2020-2023113168990,91,30,8
5603 Hammerfest2020-2023113177352,64,10,8
4202 Grimstad2020-2023113160980,00,00,0
4001 Porsgrunn2020-20231091631122,23,32,2
4014 Kragerø2020-2023109150560,00,00,0
4602 Kinn2020-2023102150387,611,22,8
3305 Ringerike2020-2023101131571,62,10,9
4205 Lindesnes2020-2023100136292,12,90,6
3903 Holmestrand2020-202399132665,87,83,9
1806 Narvik2020-202399138350,00,00,0
3107 Fredrikstad2020-2023891381101,62,41,9
3407 Gjøvik2020-202385115482,63,51,5
3907 Sandefjord2020-202382115890,50,70,5
3905 Tønsberg2020-202380114821,72,51,8
4201 Risør2020-202378108310,00,00,0
1507 Ålesund2020-202376115600,71,10,6
3405 Lillehammer2020-202375110661,11,50,9
4601 Bergen2020-2023731391930,61,21,7
3901 Horten2020-202372114931,11,71,4
1108 Sandnes2020-202370110851,01,51,2
5007 Namsos2020-20237098203,34,60,9
3105 Sarpsborg2020-20237098711,41,91,4
1101 Eigersund2020-20236998330,00,00,0
1506 Molde2020-20236897340,00,00,0
3205 Lillestrøm2020-202367109970,91,51,3
4206 Farsund2020-20236780203,13,70,9
5006 Steinkjer2020-20236486193,34,41,0
1505 Kristiansund2020-20236295690,00,00,0
1804 Bodø2020-202362100551,52,41,4
0301 Oslo2020-2023611003220,50,82,5
3201 Bærum2020-202359521460,20,20,6
1106 Haugesund2020-20235893830,81,31,1
5001 Trondheim2020-2023551001270,91,52,0
3303 Kongsberg2020-20235579441,82,51,4
4204 Kristiansand2020-20235493651,11,91,4
5607 Vadsø2020-202353691614,218,44,2
1103 Stavanger2020-20235290730,30,60,5
5634 Vardø2020-2023517880,00,00,0
3103 Moss2020-20235179740,60,90,9
5035 Stjørdal2020-20234761290,00,00,0
3403 Hamar2020-20234552440,91,10,9
5503 Harstad2020-20234463293,24,62,1
3301 Drammen2020-20234449841,31,42,4
5501 Tromsø2020-20234272361,72,81,4
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 (1) Per 100000 innbyggere  (2) Per 100000 motorkjøretøyer   (3) Per 1000 km vei 
 
 
Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Årlig gjennomsnitt 2020-2023
The chart showing Series 1 series.
  Drepte og skadde i veitrafikkulykker per 100000 innbyggere. Årlig gjennomsnitt 2020-2023
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss