KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Samferdsel  > Nyregistrerte Personbiler > Din Region
Modulen viser utviklingen i nyregistrerte personbiler.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte kjøretøystatistikk  - som viser nyregistrerte kjøretøyer på årsbasis
Statistikken omfatter både biler solgt nye i Norge - og bruktimporterte biler
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Nyregistrerte personbiler ialt - og per innbyggere og per registrerte personbiler. Valgt region.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Ialt 
Nyregisterte personbiler per: 
1000 Innbyggere 
Per 1000 reg biler 
Landet2019157 74729,656,3
Landet2020153 74028,654,7
Landet2021194 51236,167,5
Landet2022192 82935,566,3
Landet2023130 97323,945,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Omfatter både nye biler og bruktimporterte
 
 
Nyregistrerte personbiler ialt.

The chart showing Nyregistrerte personbiler i alt series.
  Antall nyregistrerte personbiler per 1000 innbyggere. Valgt region.
The chart showing Per 1000 innbyggere series.
 
 
Antall nyregistrerte personbiler per 1000 registrerte personbiler. Valgt region.
The chart showing Per 1000 registrerte personbiler series.
   
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss