KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Bedrifter og foretak  > Bedriftsstruktur > Sammenlikne byer
Modulen sammenlikner detaljert næringsstruktur i byer - basert på bedrifter i ulike næringer.
Tabell 1 viser antall bedrifter i næringsområdene - mens tabell 2 viser den prosentvise fordelingen.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Modul med mer aggregert næringsinndeling finnes fra tabellregisteret.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
Velg Landsdel >>>  

 
Tabell 1. Bedriftsstruktur. Antall bedrifter etter detaljert næringsområde. 2023.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss