KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Utdanning  > Videregående > Elever etter landbakgrunn > Sammenlikne
Denne modulen viser utviklingen i elever i videregående skole etter landbakgrunn siden 2006.
Datagrunnlag: SSBs årlige statistikk over Videregående utdanning  
Tabell 1 viser antall elever etter landbakgrunn - og andelen av 16-18 åringer som går i videregående skole - etter landbakgrunn.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion finnes fra menyen nedenfor. 
 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
 
 
   
     
Tabell 1. Elever*) i videregående skole etter landbakgrunn. Antall og andel av 16-18 åringer. 2017
Region/Kommune 
År 
Andel 16-18 åringer**) i VGO etter landbakgrunn 
Antall elever i alt 
Antall elever etter landbakgrunn 
I alt (Descending)
"Norsk" 
Innvandrer 
"Norsk" 
Innvandrer 
Rogaland201793,296,374,617 38115 4151 966
Møre og Romsdal201792,695,370,49 7858 992793
Oslo201790,393,884,916 34510 4655 880
Nordland201790,194,454,28 3857 846539
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
*) Omfatter elever i alderen 16-18 år
**) Andelen i alderen 16-18 år som går i videregående utdanning
"Norsk" = elev uten innvandrerbakgrunn
  Andel elever*) i VGO i alt. Prosent*)
The chart showing Igangsatt series.
*) Andelen i alderen 16-18 år som går i videregående utdanning
     
     
Andel etnisk norske elever*) i VGO. 2017. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
*) Andelen i alderen 16-18 år som går i videregående utdanning

  Andel elever med innvandrerbakgrunn*) i VGO. 2017. Prosent*)
The chart showing Igangsatt series.
*) Andelen i alderen 16-18 år som går i videregående utdanning
  Antall innvandrere i VGO i alt. 2017. Antall*)
 
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever i alderen 16-18 år
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss