KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Utdanning  > Videregående skole - Gjennomstrømning > Sammenlikne
Modulen rangerer fylker etter fullføringsstatus for elever i videregående utdanning.
Fullføringsstatus er målt 5 år etter skolestart.
Datagrunnlag: SSBs årlige statistikk over Videregående utdanning  
Tabell 1 viser andel elever etter oppstartsår - og fullføringsstatus fem år etter skolestart.
Tabell 2 viser antall elever etter oppstartsår - og fullføringsstatus fem år etter skolestart. 
Moduler som viser utviklingen for DinRegion finnes fra menyen nedenfor. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
 
 
   
     
Tabell 1. Elever*) i videregående skole - etter fullføringsstatus 5 år etter oppstartsår.  Oppstartsår 2013 - statusår 2018*) . Andeler. Prosent
Region/Kommune 
Oppstart År 
Antall elever i alt 
Andel elever (prosent) 
Fullført i alt (Descending)
Fullført innen normtid 
Fullført over normtid 
Fortsatt i VGO 
Ikke bestått 
Sluttet 
Rogaland20136 08578,164,513,66,24,511,3
Oslo20135 39578,068,79,23,28,710,1
Møre og Romsdal20133 46276,360,815,56,64,212,8
Nordland20133 28970,054,015,97,95,216,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  - SSB  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
*) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
  Fullført i alt. Andel. Prosent.
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
     
     
Fullført på normtid. Andel. Prosent.
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
  Sluttet. Andel. Prosent.
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
  Sluttet. Antall elever
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
     
     
Tabell 2. Antall elever*) i videregående skole - etter fullføringsstatus 5 år etter oppstartsår. Oppstartsår 2013* - statusår 2018*)
Region/Kommune 
Oppstart År (Ascending)
Antall elever i alt 
Antall elever 
Fullført i alt 
Fullført innen normtid 
Fullført over normtid 
Fortsatt i VGO 
Ikke bestått 
Sluttet 
Oslo20135 3954 2073 708499173471544
Rogaland20136 0854 7513 922829376271687
Møre og Romsdal20133 4622 6432 105538230146443
Nordland20133 2892 3011 777524260172556
Kilde: Statistisk sentralbyrå  - SSB  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
*) Omfatter elever som starter videregående utdanning det aktuelle året
  Fullført i alt. Antall elever.
The chart showing Igangsatt series.
 *) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
     
     
Fullført på normtid. Antall elever.
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
  Fullført over normtid. Antall elever
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
  Sluttet. Antall elever
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever som startet videregående utdanning i 2013
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss