KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Hovedposter > Benchmarking
Modulen rangerer fylker og landsdeler etter verdiskaping og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Modulen viser både totaltall og tall per innbygger og per sysselsatt.
Næringsfordelt verdiskaping finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
 
 

   
     
     
Tabell 1. BNP og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet - per innbygger. 2017. 1000 Kroner
Region/Kommune 
Per innbygger (1000 kr) 
BNP per innbygger (Descending)
Disponibel inntekt 
Brutto produksjon 
Investeringer 
Oslo80501 540192
Rogaland49201 019133
Møre og Romsdal4390946105
Nordland4220841123
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  BNP per innbygger. 2017. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Disponibel inntekt per innbygger. 2017. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
  Bruttoproduksjon per innbygger. 2017. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
  Investeringer per innbygger. 2017. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Tabell 2. BNP og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet - per sysselsatt. 2017. 1000 Kroner
Region/Kommune 
Per sysselsatt (1000 kr) 
BNP per sysselsatt (Descending)
Brutto produksjon 
Investeringer 
Oslo1 1272 155268
Rogaland9191 904248
Møre og Romsdal8751 883209
Nordland8511 694248
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  BNP per innbyggert. 2017. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
     
     

  Bruttoproduksjon per sysselsatt. 2017. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
  Investeringer per sysselsatt. 2017. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss