KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Hovedposter > Din Region
Modulen viser utviklingen i verdiskaping og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Modulen viser både totaltall og tall per innbygger og per sysselsatt.
Næringsfordelt verdiskaping finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Nasjonalregnskap. Verdiskaping og andre hovedposter. Valgt region. 2020
[Collapse]0000 Landet
2020
Totaltall (Mill. kroner)kr 0,00
Verdiskapning (bruttoprodukt)3 057 651
Produksjonsverdi5 845 467
Investeringer brutto949 737
Sysselsatte2 793 000
Per innbygger (1000 kroner)kr 0,00
Verdiskapning per innb568
Investeringer per innb177
Produksjonsverdi per innb1 087
Per sysselsatt (1000 kroner)kr 0,00
Verdiskapning per syss1 095
Investeringer per syss340
Produksjon per syss2 093

  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 
 
Verdiskaping per innbygger i valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
  Verdiskaping per sysselsatt i valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Verdiskaping i alt i valgt region. Milliarder kroner
The chart showing Series 1 series.
   
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss