KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Hovedposter > Din Region
Modulen viser utviklingen i verdiskaping og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Modulen viser både totaltall og tall per innbygger og per sysselsatt.
Næringsfordelt verdiskaping finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
 Velg Fylke/landsdel  >>>  

   
     
Tabell 1. Nasjonalregnskap. Verdiskaping og andre hovedposter. Valgt region
[Collapse]0000 Landet
20082009201020112012201320142015201620172018
Totaltall (Mill. kroner)kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
Verdiskapning (bruttoprodukt)2 299 2802 121 0472 260 6202 455 7262 656 7942 748 9802 807 8572 775 5062 739 6862 919 8143 138 426
Produksjonsverdi4 337 7644 050 1214 241 5884 583 3504 841 4665 038 5475 223 6155 230 2885 180 0905 465 3730
Investeringer brutto542 277515 580481 985539 299659 824717 439739 604741 413780 832809 3860
Sysselsatte2 615 0002 601 7002 590 2002 631 4002 684 4002 712 8002 745 8002 757 0002 714 8002 747 5002 792 500
Per innbygger (1000 kroner)kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
Verdiskapning per innb482439462496529541547535523554591
Investeringer per innb114107991091311411441431491530
Produksjonsverdi per innb9108398689259659921 0171 0089891 0360
Per sysselsatt (1000 kroner)kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
Verdiskapning per syss8798158739339901 0131 0231 0071 0091 0631 124
Investeringer per syss2071981862052462642692692882950
Produksjon per syss1 6591 5571 6381 7421 8041 8571 9021 8971 9081 9890
*) Foreløpige tall for 2017. Resten av variablene for 2017 kommer når SSB publiserer endelig statistikk for 2017.
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
     
     
Verdiskaping per innbygger i valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
  Verdiskaping per sysselsatt i valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
  Verdiskaping i alt i valgt region. Milliarder kroner
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss