KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Økonomi  > Varehandel per innbygger > > Benchmarking
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter omsetning i varehandel per innbygger.
Datagrunnlag er SSBs statistikk over omsetning i varehandel  - som omfatter omsetning bare i detaljhandel.
Modulen viser samlet omsetning per innbygger, årlig endring - og sammenlikner med landsgjennomsnittet.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Varehandel*) per innbygger. Valgte regioner. 2018. Kroner
Region/Kommune 
Valgt region 
Per innbygger. Kroner (Descending)
Endring kroner 
Endring prosent 
Avvik fra landet. Kroner 
0300 Oslo94 7751 7931,910 021
3800 Vestfold og Telemark89 4659341,14 711
4200 Agder87 0439271,12 289
5400 Troms og Finnmark84 0691 0001,2-685
3000 Viken84 0321 0551,3-722
4600 Vestland83 0661 1991,5-1 688
5000 Trøndelag83 00883 0080,0-1 746
1800 Nordland82 9529861,2-1 802
1500 Møre og Romsdal79 843550,1-4 911
1100 Rogaland79 4641 0441,3-5 290
3400 Innlandet78 8471 3401,7-5 907
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare Detaljhandel. Omfatter ikke detaljhandel ved bensinstasjoner.
  Varehandel*) per innbygger. 2018. Kroner
The chart showing Innvandrere series.
*) Detaljhandel
     
     
Varehandel*) per innbygger. Endring. 2018. Kroner
The chart showing Innvandrere series.
*) Detaljhandel
  Varehandel*) per innbygger. Prosentvis endring. 2018. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
*) Detaljhandel
  Varehandel*) per innbygger. Avvik fra landsgjennomsnitt. 2018. Kroner
The chart showing Innvandrere series.
*) Detaljhandel
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss