KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Økonomi  > Varehandel per innbygger > > Din Region
Denne modulen viser utvikling i omsetning i varehandel (detaljhandel) per innbygger siden 2008.
Datagrunnlag er SSBs statistikk over omsetning i varehandel  - som omfatter omsetning bare i detaljhandel.
Foreløpig tall for året 2019 er beregnet på utviklingen i januar-juni 2019/2018.
Modulen viser samlet omsetning per innbygger, årlig endring - og sammenlikner med landsgjennomsnittet.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. 2008 - 2019**).
Region/Kommune 
År (Ascending)
Valgt region 
Landsgjennomsnitt 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Avvik fra landet kroner 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Landet200869 651  069 651  
Landet200970 7831 1321,6070 7831 1321,6
Landet201072 0141 2311,7072 0141 2311,7
Landet201173 3291 3151,8073 3291 3151,8
Landet201275 0281 6992,3075 0281 6992,3
Landet201375 8027741,0075 8027741,0
Landet201478 2442 4423,2078 2442 4423,2
Landet201580 1801 9362,5080 1801 9362,5
Landet201682 3792 1992,7082 3792 1992,7
Landet201783 6671 2881,6083 6671 2881,6
Landet201884 7541 0871,3084 7541 0871,3
Landet201985 7881 0341,2085 7881 0341,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare Detaljhandel. Omfatter ikke detaljhandel ved bensinstasjoner.
**) Foreløpig tall for 2019 - beregnet etter utviklingen i januar-juni 2019/2018.
  Varehandel*) per innbygger. Valgt region. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel
     
     
Varehandel*) per innbygger. Årlig endring. Valgt region. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel
  Varehandel*) per innbygger. Årlig prosentvis endring. Valgt region. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel
  Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. Kroner
The chart showing Valgt region series, Landet series.
*) Detaljhandel
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss