KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Kommunale regnskaper - Nøkkeltall > Din Region
Modulen viser utvikling i et utvalg analytiske nøkkeltall fra kommunale regnskaper.
Datagrunnlag: SSBs statistikk over Kommuneregnskap  .
Tabell 1 viser et utvalg nøkkeltall per innbygger - som utgifter og inntekter per innbygger mv.
Tabell 2 viser et utvalg regnskapsmessige nøkkeltall som driftsmargin og forhold mellom gjeld og inntekt mv
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Kommuneregnskap. Nøkkeltall per innbygger. *) 2020-2022. Valgt region. Kroner
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 *) Tabell og figurer viser driftsutgifter mv per innbygger per utgangen av gjeldende år.
(Mer logisk hadde vært å bruke middelfolkemengden i løpet av året - men vi velger samme referansetidspunkt som SSB - for sammenlikningens skyld)
 
 
Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Driftsutgifter per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Driftsresultat netto per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2020-2022. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Kommuneregnskap. Regnskapmessige nøkkeltall. *) 2020-2022. Valgt region. Prosent
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Driftsmargin brutto = Driftsresultat brutto/Driftsinntekt*100
*) Driftsmargin netto = Driftsresultat netto/Driftsinntekt*100
*) Egenkapitalandel = Egenkapital/Sum gjeld og egenkapital*100
*) Langsiktig gjeld i forhold til brutto driftsinntekter. Tall større enn 1 betyr altså at gjelden er større enn driftsinntektene
 
 

Driftsmargin netto i valgt region. 2020-2022. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
Egenkapitalandel i valgt region. 2020-2022. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
 
Langsiktig gjeld i forhold til brutto driftsinntekter. Valgt region. 2020-2022
The chart showing Series 1 series.
 *) Langsiktig gjeld i forhold til brutto driftsinntekter. Tall større enn 1 betyr altså at gjelden er større enn driftsinntektene
 
 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss