KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Samferdsel  > Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko > Byer
Modulen rangerer landets byer etter drepte og skadde i trafikkulykker og ulykkesrisikoen siste år.
Modulen bygger på SSBs statistikk over veitrafikkulykker  - og omfatter politirapporterte ulykker med personskade.
Tabell 1 viser antall drepte og skadde personer i veitrafikkulykker.
Tabell 2 viser ulykkesrisikoen - og setter ulykkene i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veilengde.
Tilsvarende gjennomsnittstall for femårsperioder og treårsperioder vises i egen modul - for å utjevne årlige svingninger.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
Velg Landsdel >>>  

 
Tabell 1. Drepte og skadde i veitrafikkulykker. 2023.
Region/Kommune 
Antall personer drept og skadd i veitrafikkulykker 
Drepte og skadde (Descending)
Drepte 
Skadde 
0301 Oslo4111410
4601 Bergen1983195
5001 Trondheim1203117
1103 Stavanger72171
4204 Kristiansand71269
3201 Bærum71071
3205 Lillestrøm70169
4003 Skien58058
4203 Arendal57057
1108 Sandnes56155
3909 Larvik52052
3905 Tønsberg47146
1507 Ålesund44044
4202 Grimstad43043
3907 Sandefjord40040
4001 Porsgrunn39237
3107 Fredrikstad39138
3301 Drammen38137
3407 Gjøvik35035
3903 Holmestrand33231
3401 Kongsvinger33033
3105 Sarpsborg33132
3101 Halden33033
5501 Tromsø29029
3420 Elverum29029
3305 Ringerike29128
1804 Bodø28028
3103 Moss27027
3405 Lillehammer26026
1806 Narvik24024
5006 Steinkjer22319
4005 Notodden22022
1505 Kristiansund22022
1106 Haugesund22022
3403 Hamar21120
5603 Hammerfest19118
4205 Lindesnes19019
4602 Kinn18414
5503 Harstad14212
4014 Kragerø14014
5601 Alta13013
5035 Stjørdal13013
3901 Horten12012
1506 Molde12012
3303 Kongsberg11011
1101 Eigersund10010
5007 Namsos817
4207 Flekkefjord707
5607 Vadsø413
4206 Farsund404
4201 Risør202
5634 Vardø000
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2. Ulykkesrisiko. Drepte og skadde i veitrafikkulykker i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde. Valgte regioner. 2023.
Region/Kommune 
År 
Drepte og skadde per: 
Drepte per: 
Innbygger (1) (Descending)
Kjøretøy (2) 
Veglengde (3) 
Innbygger (1) 
Kjøretøy (2) 
Veglengde (3) 
3401 Kongsvinger2023183239 0,00,0 
4202 Grimstad2023174248 0,00,0 
5603 Hammerfest2023168265 8,814,0 
4005 Notodden2023167219 0,00,0 
4014 Kragerø2023134190 0,00,0 
3420 Elverum2023134182 0,00,0 
3903 Holmestrand2023124169 7,510,3 
4203 Arendal2023124179 0,00,0 
3407 Gjøvik2023114155 0,00,0 
1806 Narvik2023111157 0,00,0 
3909 Larvik2023107146 0,00,0 
4001 Porsgrunn2023105160 5,48,2 
4602 Kinn2023104156 23,234,6 
3101 Halden2023104147 0,00,0 
4003 Skien2023103154 0,00,0 
3305 Ringerike202392121 3,24,2 
5006 Steinkjer202392123 12,516,8 
3405 Lillehammer202391138 0,00,0 
1505 Kristiansund202391139 0,00,0 
4205 Lindesnes202381111 0,00,0 
3905 Tønsberg202380115 1,72,4 
4207 Flekkefjord202376105 0,00,0 
3205 Lillestrøm202375126 1,11,8 
5607 Vadsø20237092 17,523,0 
4601 Bergen202368131 1,02,0 
1108 Sandnes202367107 1,21,9 
1101 Eigersund20236696 0,00,0 
1507 Ålesund20236599 0,00,0 
3403 Hamar20236475 3,13,6 
4204 Kristiansand202361103 1,72,9 
3907 Sandefjord20236187 0,00,0 
5601 Alta20236081 0,00,0 
1106 Haugesund20235893 0,00,0 
0301 Oslo20235898 0,10,2 
5001 Trondheim202356104 1,42,6 
5503 Harstad20235681 8,011,6 
3105 Sarpsborg20235679 1,72,4 
3201 Bærum20235454 0,00,0 
5007 Namsos20235375 6,79,4 
5035 Stjørdal20235370 0,00,0 
1804 Bodø20235287 0,00,0 
3103 Moss20235282 0,00,0 
1103 Stavanger20234984 0,71,2 
3107 Fredrikstad20234672 1,21,8 
3901 Horten20234370 0,00,0 
4206 Farsund20234150 0,00,0 
3303 Kongsberg20233856 0,00,0 
5501 Tromsø20233765 0,00,0 
1506 Molde20233752 0,00,0 
3301 Drammen20233740 1,01,0 
4201 Risør20232941 0,00,0 
5634 Vardø202300 0,00,0 
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 (1) Per 100000 innbyggere  (2) Per 100000 motorkjøretøyer   (3) Per 1000 km offentlig vei 
 
 
Personer drept i veitrafikkulykker. 2023
The chart showing Series 1 series.
  Drepte og skadde i veitrafikkulykker. 2023
The chart showing Series 1 series.
 
 
Drepte og skadde per 100000 innbyggere. 2023
The chart showing Series 1 series.
  Drepte og skadde per 100000 motorkjøretøyer. 2023
The chart showing Series 1 series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss