KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Samferdsel  > Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko > Din Region
Modulen viser utviklingen i trafikkulykker med personskade  - og ulykkesrisikoen siden år 2000.
Modulen bygger på SSBs statistikk over veitrafikkulykker  - og omfatter politirapporterte ulykker med personskade.
Tabell 1 viser årlig utvikling i antall drepte og skadde personer i veitrafikkulykker.
Tabell 2 viser utviklingen i ulykkesrisikoen - og setter ulykkene i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veilengde.
Tilsvarende gjennomsnittstall for femårsperioder og treårsperioder vises i egen modul - for å utjevne årlige svingninger.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Valgt region. 2000-2023.
Region/Kommune 
År (Descending)
Antall personer drept og skadd i veitrafikkulykker 
Drepte og skadde 
Drepte 
Skadde 
Landet20234 3661104 256
Landet20224 6011164 485
Landet20214 645804 565
Landet20204 529934 436
Landet20194 4661084 358
Landet20184 3621074 255
Landet20175 3711065 265
Landet20165 6741355 539
Landet20155 8041175 687
Landet20146 4381476 291
Landet20137 2391877 052
Landet20128 3401458 195
Landet20118 5311688 363
Landet20109 3382089 130
Landet200910 0562129 844
Landet200811 12325510 868
Landet200712 31523312 082
Landet200611 36824211 126
Landet200511 43722411 213
Landet200412 37825712 121
Landet200312 13128011 851
Landet200212 70231012 392
Landet200111 79727511 522
Landet200012 00334111 662
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Personer drept i veitrafikkulykker. Valgt region. 2000-2023
The chart showing Bensin series.
  Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Valgt region. 2000-2023
The chart showing Bensin series.
 
 
Tabell 2. Ulykkesrisiko. Drepte og skadde i veitrafikkulykker i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde. Valgt region. 2000-2023.
Region/Kommune 
År (Descending)
Drepte og skadde per: 
Drepte per: 
Innbygger (1) 
Kjøretøy (2) 
Veglengde (3) 
Innbygger (1) 
Kjøretøy (2) 
Veglengde (3) 
Landet202379115 2,02,9 
Landet202284120482,13,01,2
Landet202186120491,52,10,8
Landet202084120481,72,51,0
Landet201984119472,02,91,1
Landet201882118462,02,91,1
Landet2017102147572,02,91,1
Landet2016108158602,63,81,4
Landet2015112164612,33,31,2
Landet2014125186682,94,21,6
Landet2013142213773,75,52,0
Landet2012166250892,94,31,5
Landet2011172262913,45,21,8
Landet20101912951004,36,62,2
Landet2009208325 4,46,9 
Landet2008233366 5,38,4 
Landet2007262414 4,97,8 
Landet2006244397 5,28,4 
Landet2005248412 4,98,1 
Landet2004270458 5,69,5 
Landet2003266459 6,110,6 
Landet2002281491 6,812,0 
Landet2001262463 6,110,8 
Landet2000268479 7,613,6 
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 (1) Per 100000 innbyggere  (2) Per 100000 motorkjøretøyer   (3) Per 1000 km offentlig vei 
 
 
Drepte og skadde per innbygger og per kjøretøy. Valgt region. 2000-2023
The chart showing Per innbygger series, Per kjøretøy series.
  Drepte per innbygger og per kjøretøy. Valgt region. 2000-2023
The chart showing Per innbygger series, Per kjøretøy series.
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss