KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
   
Bedrifter og foretak  > Nyetablerte foretak etter næring > Byer
Modulen sammenlikner næringsfordelingen av nyetablerte foretak i byer.
Tabell 1 viser antall nye bedrifter i næringsområdene.
Tabell 2 viser den prosentvise fordelingen.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  
  Velg Landsdel >>>  
 
<<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se  byer bare innen valgt landsdel.

     
Tabell 1. Nyetablerte foretak etter næringsområde. Prosent. 2022
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Om modulen:

Velg type region under valgboksen "Velg type region".
Velg eventuelt fylke i boksen "Velg fylke" for å se kommuner og regioner bare innen valgt fylke.
Disse valgene gjelder for begge tabeller samtidig. 

I tillegg kan du også velge enkeltkommuner fra valgknappen "Velg regioner" i tabellhodet.
For å velge kommuner i ulike fylker må da valgboksen Velg fylke vise "Alle fylker".

OBS: Statistikken over nyetablerte foretak omfatter ikke primærnæringene (jord/skog/fiske) og heller ikke offentlig administrasjon. 
     
     
Tabell 2. Nyetablerte foretak etter næringsområde. Antall. 2022
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss