KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Gjeld> Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median gjeld siden 2000.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både gjennomsnittlig gjeld og median gjeld. Se omtale på lenken.
Tabellene sammenlikner også gjelden i valgt region med gjelden i landet, i eget fylke og i egen landsdel.
Positive tall her viser at gjelden i valgt region er høyere - og negative tall betyr at gjelden i valgt region er lavere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Gjennomsnittlig gjeld i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Gjennomsnitt Gjeld 
Endring fra forrige år 
Avvik fra gjelden i:  
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet2000245 00000,0000
Landet2001270 20025 20010,3000
Landet2002293 90023 7008,8000
Landet2003321 50027 6009,4000
Landet2004355 60034 10010,6000
Landet2005397 30041 70011,7000
Landet2006441 40044 10011,1000
Landet2007485 20043 8009,9000
Landet2008513 80028 6005,9000
Landet2009537 70023 9004,7000
Landet2010565 20027 5005,1000
Landet2011597 80032 6005,8000
Landet2012632 70034 9005,8000
Landet2013667 60034 9005,5000
Landet2014697 20029 6004,4000
Landet2015730 00032 8004,7000
Landet2016765 20035 2004,8000
Landet2017792 50027 3003,6000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fig 1. Gjennomsnittlig gjeld i valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 2. Årlig endring i gjennomsnittlig gjeld. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Fig 3. Avvik fra gjennomsnittlig gjeld på landsbasis. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Fig 4. Avvik fra gjennomsnittlig gjeld i eget fylke. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Median gjeld i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Median Gjeld 
Endring fra forrige år 
Avvik fra gjelden i:  
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet200044 70000,0000
Landet200151 4006 70015,0000
Landet200257 7006 30012,3000
Landet200365 0007 30012,7000
Landet200474 6009 60014,8000
Landet200583 9009 30012,5000
Landet200691 1007 2008,6000
Landet200797 7006 6007,2000
Landet2008100 1002 4002,5000
Landet2009103 6003 5003,5000
Landet2010108 1004 5004,3000
Landet2011112 8004 7004,4000
Landet2012118 9006 1005,4000
Landet2013128 0009 1007,7000
Landet2014133 8005 8004,5000
Landet2015140 5006 7005,0000
Landet2016147 1006 6004,7000
Landet2017153 3006 2004,2000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fig 5. Median gjeld i valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 6. Årlig endring i median gjeld. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Fig 7. Avvik fra median gjeld på landsbasis. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Fig 8. Avvik fra median gjeld i eget fylke. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss