KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Verdiskaping etter næring > Benchmarking
Modulen rangerer fylker og landsdeler etter verdiskaping og sysselsetting i en valgt næring.
Den rangerer også regionene etter verdiskaping per sysselsatt i næringene.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Velg næring i valgboksen i tabelloverskriften.
Modulen viser også hvor stor andel valgt næring har av samlet verdiskaping i regionen.
Og hvor stor andel valgt region har av landets verdiskapingen i valgt næring.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>

   

   
     
Tabell 1. Verdiskaping (BNP) og sysselsetting i valgt næring. 2018.
Velg næringsgruppe >>>  
Region/Kommune 
År 
Nace 
Verdiskaping (BNP) og sysselsatte i valgt næring 
Regionens andel av landets: 
Næringens andel av regionens samlede: 
BNP (Mill.kr) (Descending)
Syssel satte (1000) 
BNP per syssel satt (1000 kr) 
BNP (%) 
Syssel satte (%) 
BNP (%) 
Syssel satte (%) 
Oslo201800560 834492,81 13817,8717,65100,00100,00
Rogaland201800243 433258,19437,769,24100,00100,00
Trøndelag201800210 150238,48826,708,54100,00100,00
Møre og Romsdal201800119 967135,58853,824,85100,00100,00
Nordland201800108 183120,38993,454,31100,00100,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
 

Verdiskaping (BNP) i valgt næring. 2018. Mill.kr
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Sysselsetting i valgt næring. 2018. 1000 sysselsatte
The chart showing Innvandrere series.
  Valgt nærings andel av samlet verdiskaping. 2018. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Verdiskaping (BNP) per sysselsatt i valgt næring. 2018. 1000kr
The chart showing Innvandrere series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss