KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Verdiskaping etter næring > Din Region
Modulen viser utvikling i verdiskaping og sysselsetting i den enkelte næring.
Den viser også utviklingen i verdiskaping per sysselsatt i næringene.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Velg næring i valgboksen i tabelloverskriften.
Modulen viser også hvor stor andel valgt næring har av samlet verdiskaping i regionen.
Og hvor stor andel valgt region har av landets verdiskapingen i valgt næring.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg fylke/landsdel  >>>

   
     
Tabell 1. Verdiskaping (BNP) og sysselsetting i valgt næring for valgt region. 2008-2018.
Velg næringsgruppe >>>  
Region/Kommune 
År (Ascending)
Nace 
Verdiskaping (BNP) og sysselsatte i valgt næring 
Regionens andel av landets: 
Næringens andel av regionens samlede: 
BNP (Mill.kr) 
Syssel satte (1000) 
BNP per syssel satt (1000 kr) 
BNP (%) 
Syssel satte (%) 
BNP (%) 
Syssel satte (%) 
Landet2008002 299 2802615,0879100,00100,00100,00100,00
Landet2009002 121 0472601,7815100,00100,00100,00100,00
Landet2010002 260 6202590,2873100,00100,00100,00100,00
Landet2011002 455 7262631,4933100,00100,00100,00100,00
Landet2012002 656 7942684,4990100,00100,00100,00100,00
Landet2013002 748 9802712,81 013100,00100,00100,00100,00
Landet2014002 807 8572745,81 023100,00100,00100,00100,00
Landet2015002 775 5062757,01 007100,00100,00100,00100,00
Landet2016002 739 6862714,81 009100,00100,00100,00100,00
Landet2017002 919 8142747,41 063100,00100,00100,00100,00
Landet2018003 138 4262792,51 124100,00100,00100,00100,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
  Verdiskaping (BNP) i valgt region og valgt næring. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Sysselsetting i valgt region og valgt næring. 1000 sysselsatte
The chart showing Series 1 series.
  Valgt nærings andel av samlet verdiskaping (BNP) i valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Verdiskaping (BNP) per sysselsatt i valgt region og valgt næring. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss